Toekomstperspectief

Volgens de futurologen van TomorrowTodayGlobal zouden tegen 2025 heel wat traditionele beroepen ofwel plaats ruimen voor moderne varianten, ofwel verdwijnen. Door innovatie, trends en nieuwe technologieën ontstaan er immers nieuwe markten en opportuniteiten, die op hun beurt andere jobinvullingen vragen. Maatopleidingen bieden dan uitkomst. Vier sales & accountmanagers van SYNTRA Business werpen hun licht op beroepen van de toekomst en de rol die opleidingen daarbij spelen.

Steeds meer beroepen zijn met uitsterven bedreigd. Ze verdwijnen letterlijk van de werkvloer of veranderen inhoudelijk. Werknemers zullen dus andere competenties en vaardigheden moeten aanleren. Iets wat snel én doelgericht kan via maatopleidingen. “Als je terugblikt naar de voorbije jaren, dan zie je al een evolutie naar meer maatopleidingen en training on the job”, vertelt Petra Beckers. “Vooral in het buitenland tekent die tendens zich sterk af. In België zal er wellicht nog een inhaalbeweging komen. Veel bedrijven zijn nog te weinig bekend met de mogelijkheden van maatopleidingen en de vele voordelen ervan.”

Nochtans zijn de redenen om te kiezen voor een maatopleiding talrijk. Liselot Van de Craen: “Maatopleidingen houden je scherp en zorgen ervoor dat je de concurrentie voorblijft. Ze verhogen ook de productiviteit, perken het ziekteverzuim in én zorgen voor meer werkvreugde.

Tegelijk blijven medewerkers hun bedrijf langer trouw als ze voldoende opleidings- en ontwikkelingskansen krijgen. Dankzij opleidingen op maat sta je als bedrijf dus veel sterker in je schoenen. Ten slotte dragen ze bij tot een goed bedrijfsimago.”

Sandra Huysmans: “We merken ook dat de nieuwe generatie werknemers meer training en opleiding verwacht. Ze beschikken na het afronden van hun studies wel over een pakket aan basiskennis en -competenties, maar dat volstaat steeds minder om een job goed te kunnen uitoefenen. Bovendien evolueert alles zo snel, dat ook ervaren werknemers hun kennis en kunde regelmatig moeten bijspijkeren. Verder zullen robots meer en meer bepaalde functies gaan overnemen, waardoor werknemers genoodzaakt zijn om nieuwe competenties aan te leren. Korte, praktijkgerichte maatopleidingen zijn dan ideaal, zowel vanuit het standpunt van de werkgever als de werknemer.”

Methodiek

Wellicht het allergrootste voordeel van een maatopleiding is dat ze honderd procent beantwoordt aan de opleidingsvraag. “Als wij langsgaan bij een bedrijf, dan luisteren we in eerste instantie. Hoe is dat bedrijf, wie werkt er, waarvan ligt het wakker, …? We verdiepen ons in de uitdagingen en gaan na hoe we een oplossing kunnen aanreiken. Vervolgens zoeken we naar een trainer die zowel qua persoonlijkheid als qua ervaring op dezelfde lijn zit als het bedrijf in kwestie. Iemand die zijn weg kent in de industrie, is bijvoorbeeld niet altijd de juiste persoon voor een bedrijf uit de retail”, licht Carine Leroi toe. “Zodra we de juiste match hebben gevonden, gaan we opnieuw langs bij het bedrijf. Deze keer samen met de trainer. We concretiseren de opleidingsdoelstellingen en bekijken welk traject het meest aangewezen is om die doelstellingen te bereiken. De ene heeft bijvoorbeeld voldoende aan een halve dag opleiding, de andere heeft misschien nood aan acht opleidingsdagen verspreid over meerdere maanden. Pas als dat allemaal uitgeklaard is, stellen we een offerte op.”

Toename freelancers en coaches

Als we kijken naar de lijst van beroepen die tegen 2025 prominent aanwezig zullen zijn, dan zien we dat meer en meer bedrijven een beroep zullen doen op freelancers en coaches. Sandra: “Denk maar aan freelance leerkrachten, brand coaches, gezondheidscoaches en coördinatoren van werkgroepen. Verder is er een belangrijke rol weggelegd voor alles wat betrekking heeft tot techniek en innovatie, zoals kennis van domotica, KNX, special effects voor Virtual Reality en productdesign voor 3D-printing. Allemaal zaken die aan zo’n snel tempo evolueren, dat maatopleidingen de enige efficiënte oplossing zijn om bij te blijven. Ik durf zelfs te stellen dat praktijkgerichte maatopleidingen meer dan ooit de ruggengraat vormen van toekomstbestendige bedrijven. En laat dat nu net dé sterkte zijn van SYNTRA Business: praktijkgerichte trainingen met onmiddellijk resultaat.”