Toekomstperspectief

Technische profielen blijven bovenaan de lijst met knelpuntberoepen prijken en traditionele onderwijssystemen bieden daar geen soelaas. Dat was ook het probleem voor Haan Industrial Group.

Maar dankzij de SYNTRA Business-maatopleidingen scherpt het net die competenties aan, die perfect aansluiten op het bedrijf en zijn specifieke noden. Resultaat: medewerkers die hun technische kennis verbreden én verdiepen.

De knelpuntberoepenlijst van 2016-2017 toont het nijpende tekort aan kwalitatieve technische profielen aan. Enerzijds valt dat te verklaren door de vergrijzing, waardoor de vraag naar nieuw technisch talent stijgt. Uit cijfers blijkt namelijk dat er in 2020 voor elke 100 ouderen die uitstromen, slechts 78 schoolverlaters klaarstaan. Anderzijds kiezen steeds minder jongeren voor een technische opleiding. Daarenboven blijken die technische opleidingen veel minder diepgaand te zijn dan vroeger. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veel bedrijven kreunen onder een tekort aan technisch geschoolde medewerkers. Al bewijst Haan Industrial Group dat het anders kan. Want in plaats van zich blind te staren op diploma’s, kijkt het naar de competenties, het enthousiasme en de flexibiliteit die een sollicitant of medewerker aan de dag brengt. “Oudere potentiële werknemers zijn vaak door de wol geverfd en verstaan het vak. Maar bij de jongere generatie merken we dat ze op school van alles wel iets geleerd hebben. De kennis blijft bij hen dus erg oppervlakkig. Of met andere woorden: veel technische medewerkers hebben nood aan een opleiding die inzoomt op hun concrete situatie en hun specifieke takenpakket. En dat is iets wat je niet in een of andere standaard opleidingsvorm kan gieten”, stelt Ed Teunissen, die bij Haan Industrial Group verantwoordelijk is voor het inplannen van medewerkers, personeelszaken, acquisitie en relatiebeheer.

Groeikansen

Het bedrijf uit het Nederlandse Meerssen, vlakbij Maastricht, telt een 120-tal medewerkers die bijna allemaal technische specialisten in hun vakgebied zijn. Verder heeft het een zusterbedrijf - Leenders nv - in Opglabbeek. “Haan Industrial Group heeft twee grote poten. De eerste omhelst alles wat te maken heeft met speciale machinebouw. Stel dat je als productiebedrijf een probleem hebt met de handling, dat de productie niet snel genoeg gaat, dat er teveel storingen zijn of dat je graag dezelfde hoeveelheid werk met minder mensen wil doen. Dan maken onze engineers een probleemanalyse en zoeken we naar een oplossing. In een later stadium tekenen we dat uit in 3D en na akkoord starten we met de engineering en het detailontwerp. Vervolgens staan we in voor de montage, de ingebruikname en de verdere service. Onze tweede poot is detachering. Wij leveren namelijk technische medewerkers, zoals lassers, pijpfitters, bankwerkers, montagemedewerkers, onderhoudsengineers, storingsmonteurs en machinebouwers aan andere bedrijven.

Stuk voor stuk moeilijk te vinden profielen die je niet zomaar van de schoolbanken plukt. Ons opleidingsplan telt dan ook twee typen opleidingen. Tot de eerste categorie behoren alle opleidingen die noodzakelijk zijn voor onze medewerkers. Want wat ze op school leren, is meestal te algemeen of onvoldoende geoefend om hun job goed uit te voeren. Vaak gaat het ook om heel specifieke dingen. En dan kan je enkel een beroep doen op maatopleidingen. Onder de tweede categorie vallen alle opleidingen die we kunnen aanbieden om onze medewerkers breder inzetbaar te maken én om ze te laten groeien in hun specialisatie.”

Ongezien

Haan Industrial Group zet daarmee sterk in op het ontplooien van beschikbare talenten. “Een pittige uitdaging, maar met SYNTRA Business hebben we een goede opleidingspartner gevonden”, vertelt Ed. “Zij werkten al de opleidingen pijpfitten, TIGlassen en PLC-technieken voor ons uit. Opvallend: telkens als we bij hen aankloppen met de vraag voor een opleiding, beginnen zij vanaf nul. Ze luisteren naar wat we exact nodig hebben, gaan zelfs rond in ons bedrijf en stellen dan een opleidingspakket op maat samen. Zoiets komt bij andere opleidingsinstanties gewoonweg niet voor! Bovendien betrekt SYNTRA Business de docent van bij het begin. Dat resulteert dan weer in een enthousiaste docent die voor de volle honderd procent achter de inhoud staat en die zijn kennis met veel bevlogenheid doorgeeft. Een ander groot pluspunt is de reactietijd: je hoeft niet te wachten tot september of januari voor een opleiding. Nee, de maatopleiding kan op elk moment van start gaan.”

Haan Industrial Group plukt de economische vruchten van de maatopleidingen. “Dankzij SYNTRA Business kunnen we bij aanwervingen onze focus verleggen van het diploma naar de flexibiliteit en het engagement van een kandidaat. We werken immers voor de meest uiteenlopende sectoren: automotive, petrochemie, voedingsindustrie, … De begin- en einduren verschillen ook, want de ene klant wil graag dat onze mensen om 7 uur beginnen, de andere om 8 uur. Ook de werklocatie verandert voortdurend. Soms werk je een jaar lang op dezelfde locatie, maar het is perfect mogelijk dat een project al na een week is afgerond. Vandaar dat we zoveel belang hechten aan flexibiliteit. En als de wil om bij te leren en competenties aan te scherpen er is, dan komt dat met de maatopleidingen helemaal in orde. Ja, die maatopleidingen van SYNTRA Business bieden toekomstperspectief voor de hele technische sector”, besluit Ed vastberaden.