TECHNIEKERS IN TOPVORM

De onderhoudsafdelingen van productiebedrijven evolueren pijlsnel. Zaken als (nog) meer automatisering, robotisering en predictief onderhoud hebben dan ook een grote invloed op de kennis en kunde van onderhoudstechniekers. Enerzijds vergt dat een meer analytische aanpak van de techniekers, anderzijds vereist dat almaar meer kennis van PLC- en elektrotechniek. Om niet alleen mee te zijn, maar vooral ook zijn voortrekkersrol te behouden, schakelt Maintenance Heroes SYNTRA Business in.

Maintenance Heroes: dat zijn ervaren onderhoudstech­niekers met ongelooflijk veel kennis, kunde en passie voor techniek. Productie- en maakbedrijven uit zowel België als Nederland zet­ten een maintenance hero op projectbasis in. “Niet alleen voor eenvoudige storingen, maar zeker ook voor de grotere technische uitdagingen. Denk maar aan het up and running houden van sterk geautomatiseerde machineparken om zo de downtime tot een mini­mum te reduceren”, vertelt Bart Stallen, Supporting Chief bij het Nederlandse Maintenance Heroes. Wie gekend is met het vak van onderhoudstechnieker, kan onmogelijk langs de sterke evoluties heen kijken.

“De tijd dat je afstudeert als onderhoudstechnieker en je jouw kennis en vaar­digheden niet meer hoeft bij te spijkeren, is defini­tief voorbij”, stelt Bart. “Bij Maintenance Heroes beschouwen we perma­nente opleiding voor onze onderhoudstechniekers, net als goed werkgeverschap richting onze mensen, dan ook als een absolute nood­zaak. Enerzijds dragen we zo bij tot de ontwikkeling van onze medewerkers, ander­zijds zorgen we zo voor nog meer toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.”

 

Intrinsieke waarden

Die permanente nood aan opleiding vullen ze samen met SYNTRA Business in. “Het mooie aan SYNTRA Business is dat het op het vlak van intrinsieke waarden perfect aansluit bij Maintenance Heroes. Net als ons streven ze oprecht naar de allerhoogste kwaliteit en service voor onze medewer­kers, en werken ze customer driven. Inhoudelijk zijn hun opleidingen onevenaarbaar, net omdat ze zo goed luis­teren naar wat we nodig hebben en vervolgens een opleiding op maat uitwer­ken. Bovendien vraagt SYNTRA Business proactief feedback om zo de maatopleiding waar mogelijk tussentijds nog te verbeteren.”

Bart is ook lovend over de goede combinatie van theorie en praktijk. “Voor onderhoudstechniekers ligt de nadruk uiteraard op de praktijk. SYNTRA Business speelt daar op zijn T2-campus perfect op in, bijvoorbeeld met een test-machinelijn met voorgeprogrammeerde storingen. Concreter kan het niet! Tijdens de oplei­ding die onze techniekers volgen, wordt er onder meer dieper ingegaan op PLC-technieken, storingen zoeken en Siemens TIA Portal. Elk onderdeel is zo praktijkgericht en toe­gespitst op onze noden, dat onze techniekers het meteen na de opleidingsdag kunnen toepassen in de praktijk. We zijn dus over de hele lijn tevreden over onze samenwerking met SYNTRA Business.”