Opleidingen als groeimotor

Bedrijven die een sterke groei ambiëren, hebben nood aan gecombineerde aanpak van een duidelijke strategische lijn en gerichte maatopleidingen om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken.

Praline- en truffelfabrikant Gudrun bevestigt die stelling. Volgens het bedrijf uit Lier vormen maatopleidingen zelfshet fundament voor bedrijfsgroei.

De Gudrun Group is één van de belangrijkste Belgische producenten van premiumpralines en truffels voor supermarkten. “Ruim 90% van de pralines en truffels die we produceren, wordt geëxporteerd. De VS, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Korea behoren tot onze belangrijkste exportregio’s”, licht Eddy Walraevens, CEO van de Gudrun Group toe. “We koesteren grote groeiambities. Om die te kunnen waarmaken, moeten we echter eerst investeren in de talenten en competenties van onze medewerkers. Enkel zo kunnen zij onze groeiambitie mee ondersteunen.”

Gudrun Academy

Tot voor kort dienden de functioneringsgesprekken met de bedienden van de Gudrun Group als basis voor het inrichten van ad hoc opleidingen op maat van elk individu. In 2018 start de praline- en truffelproducent echter met de ‘Gudrun Academy’. “Die is geënt op het feit dat we de nodige competenties van alle medewerkers moeten versterken, zodat zij als het ware een hefboom voor groei vormen”, vertelt HR-manager Erika De Ketelaere. “Opleidingstrajecten linken we dus rechtstreeks aan de talentontwikkeling die we nodig hebben om te groeien als bedrijf.”

In een eerste fase werden bij alle operatoren drie competentieniveaus onder de loep genomen: de Nederlandse taalbeheersing en het vermogen om die verder te ontwikkelen, de mate waarin ze zich technisch verder kunnen ontplooien en hun bereidheid om mee te stappen in een ontwikkelingstraject. “Deze ontwikkeling zal gerealiseerd worden in een opleidingstraject ‘Operator C’ van twee jaar waarbij we focussen op veiligheid, kwaliteit, techniek, lean en soft skills. Onze plantmanager, Kris Baeckelandt, wil zo de groei borgen. Per productielijn is er immers minstens één persoon die zelfstandig verbeteringen kan aanbrengen aan de eigen werkpost. Op die manier zorgen we er ook voor dat al onze medewerkers de kans krijgen om vol vertrouwen onze groeiambities te kunnen helpen waarmaken.”

Meetbare vooruitgang

Erika: “SYNTRA Business werkte een taalopleiding uit zodat de taalbarrière in de toekomst voor geen enkele medewerker nog een probleem vormt. Die maatopleiding houdt rekening met het instapniveau van de werknemers. Tijdens de opleiding zal men werken met specifieke werkplekvraagstukken. Die aanpak is essentieel: door te focussen op het werkgerelateerd taalgebruik zijn we in staat om de medewerkers sneller te doen ontwikkelen, zodat ze in hun verdere loopbaan alle kansen kunnen grijpen. Om de steeds complexere kwaliteitseisen te kunnen begrijpen is bijvoorbeeld ook een beter taalbegrip noodzakelijk.

Met de eerste opleiding zijn we alvast gestart. Aanvankelijk merkten we dat medewerkers soms sceptisch waren, maar nu stellen we vast dat dat scepticisme plaats heeft geruimd voor oprechte interesse. Medewerkers zien het nu als een kans die ze willen grijpen. Waar we als HR-afdeling eerst voorzichtig de vraag kregen of ze de opleiding wel moesten volgen, komen medewerkers ons nu zelf vragen of ze de opleiding mogen volgen.” Eddy: “Wellicht is dat te danken aan de intensieve communicatie rond het traject. Wat de taalopleiding betreft, is de kentering voor een groot deel de verdienste van de aanpak van SYNTRA Business. Het laat immers zijn maatopleidingen aansluiten op onze dagelijkse realiteit en houdt zich ver weg van een schoolse aanpak. Bovendien boeken de deelnemers onmiddellijk een meetbare vooruitgang! Voor ons vormen de maatopleidingen dus het fundament voor onze groeiambities.”