OPGELADEN VOOR DE TOEKOMST

Umicore is een Belgische trots op het wereldtoneel. Als materiaaltechnologie- en recyclagegroep is Umicore gekend voor haar expertise in materiaalkunde, scheikunde en metallurgie. Het bedrijf ontwikkelt katalysatoren, energie- en oppervlaktematerialen en recycleert edelmetalen. De site in Olen huisvest het wereldwijde R&D- en competentiecentrum voor de groep. Hier recycleert Umicore onder meer hoogwaardige metalen zoals kobalt en nikkel uit batterijen en voert het baanbrekend onderzoek naar schone technologieën voor herlaadbare batterijen.

Circulaire economie

Van smartphones tot elektrische fietsen of voertuigen en grote industriële toepassingen: de wereldwijde vraag naar batterijen explodeert. Dat betekent ook: meer vraag naar grondstoffen én meer afval. Om de planeet leefbaar te houden en de misbruiken bij ontginning van grondstoffen uit te roeien, moeten we naar een circulair systeem. In Olen investeert Umicore fors in onderzoek om batterijen een oneindig leven te geven onder het motto ‘materials for a better life’. Onder leiding van Process Engineers als Steven Neyens en Lore Van Gestel experimenteren de operatoren met processen om afgedankte batterijen te transformeren in metalen, die in kathodepoeders hun weg vinden naar nieuwe herlaadbare batterijen. Zo wordt de batterijlus gesloten. De medewerkers in dat proces van ontmanteling en recyclage moeten degelijk opgeleid worden in deze niet altijd ongevaarlijke, maar boeiende en toekomstgerichte materie.

Opleiding op maat

Steven Neyens: “Continue opleiding is hier de orde van de dag. De hr-dienst waakt erover dat we geregeld bijscholen, en zelf kunnen we vanuit de praktijk opleidingen voorstellen en aanvragen. Zo wilden wij de basiskennis van batterijen en elektriciteit van onze operators bijspijkeren, gezien wat er nog allemaal op ons afkomt. De technologie en toepassingen worden steeds complexer. Opleiding is dus essentieel, niet alleen om de job naar behoren te kunnen doen, maar ook om de leergierigheid aan te scherpen. Als je kennis van iets hebt, wil je er vanzelf meer over weten. Tenslotte is een batterij niet risicoloos, en veiligheid staat natuurlijk voorop. Onze activiteit is heel specifiek, en daarom waren we op zoek naar een opleiding op maat. Die vonden we uiteindelijk bij SYNTRA business.”

Stroomversnelling

“We staan nog maar aan het begin. De evolutie van batterijen als toekomstgerichte energiebron én -opslagsysteem zal in een enorme stroomversnelling komen”, beaamt Tom Nijsen van de T2-campus in Genk. “In 2018 reeds zijn we in het volledig uitgeruste Smart Grid Labo gestart met de innovatieve opleiding Batterijspecialist. Daarvoor kan de T2-campus een beroep doen op een achttal trainers, afkomstig uit de bedrijven van het ecosysteem en het naburig onderzoeksinstituut EnergyVille, dat eveneens in het Thor Park gevestigd is. We bieden basisopleidingen aan, maar integreren dit ook met maatwerk voor nichespelers. Een fietsenmaker heeft bijvoorbeeld andere behoeften dan een installateur van zonnepanelen. Specifiek voor Umicore hebben we een programma opgesteld dat de hele levensduur van een batterij in beeld brengt. Want hun kernactiviteit zit zowel aan het begin, van grondstof tot batterij, als aan het einde, van batterijafval terug tot grondstof.”

Flexibel inplannen

Lore Van Gestel: “Met een achttal operators en drie process engineers hebben we de driedaagse opleiding Batterijspecialist gevolgd. Ook onze ervaren mensen namen deel, want zij konden zo antwoorden krijgen op vragen die in de praktijk voorkomen. Het was een ideale mix van theorie en praktijk, van ervaring en basiskennis. Het grote voordeel van opleiding? Dat ze volledig op onze vraag en op onze maat werd samengesteld in nauw overleg met de mensen van SYNTRA business. Naar de planning van de opleidingsdagen stelde SYNTRA business zich flexibel op zodat we onze activiteit minimaal moesten onderbreken. Ongetwijfeld zullen we opnieuw een beroep doen op SYNTRA business om de kennis verder uit te diepen op het moment dat dit nodig is. Zij zorgen voor de trainers die kunnen inspelen op onze behoefte. De T2-campus, waar we trouwens erg van onder indruk waren, biedt daarvoor de perfecte, stimulerende omgeving.”