Logistieke kracht

De multinational SABIC, met hoofdzetel in Riyadh (Saudi- Arabië), mag zich tot één van de zes belangrijkste petrochemische bedrijven wereldwijd rekenen. In Europa alleen al telt het in totaal 6.000 medewerkers, met onder meer een vestiging in Genk. Kenmerkend voor de medewerkers van SABIC is hun neus voor innovatie en hun dagelijkse inzet om de onbetwiste wereldleider op het vlak van chemische producten te zijn. “Iets wat we enkel kunnen waarmaken door te investeren in onze medewerkers. Opleiding vormt daarbij een cruciaal element.”

Misschien doet de naam SABIC niet meteen een belletje rinkelen, maar toch is de kans reëel dat bepaalde onderdelen van uw wagen vervaardigd zijn uit de hoogwaardige kunststofkorrels die zij produceren. “In Europa zijn we een belangrijke producent van plastic, chemicaliën en innovatieve kunststoffen”, vertelt Ronny Kramer, die teamleader van het Compounding Innovation Center bij SABIC is. “Enerzijds produceren we in onze compoundingfabriek in Genk kunststofkorrels, anderzijds herbergt de fabriek een researchcentrum waar wij in nauwe samenwerking met onze klanten nieuwe kunststofvarianten ontwikkelen die zij bijvoorbeeld gebruiken voor het produceren van bumpers, dashboards en spiegels.”

Ronny is het levende bewijs dat SABIC veel belang hecht aan opleiding. Bijna 25 jaar geleden startte hij er met een technisch diploma op zak als inpakker. “SABIC is in mijn ogen altijd al een goede opleidingsfacilitator geweest. Als iemand aangeeft dat hij nood heeft aan bijscholing of als er bepaalde tekortkomingen de kop opsteken, dan wordt er meteen alles aan gedaan om voor de betrokkenen de juiste opleiding te voorzien. We hebben trouwens één fulltime medewerker die zich volledig richt op het organiseren van interne opleidingen en het schrijven van instructies. Die opleidingsvisie creëert veel kansen, wat maakt dat er net zoals ik nog vele anderen zijn die in de loop der jaren konden doorgroeien tot leidinggevende.”

Het belang van CMR

Eén van de meest recente opleidingen die bij SABIC in Genk plaatsvond, was de maatopleiding CMR lezen. “Een CMR is een vrachtbrief die informatie verschaft over de aard van de te vervoeren goederen over de weg. Na een externe audit kwam aan het licht dat er op dat vlak nood was aan verbetering. Elke dag versturen we monsters van 20 tot 100 kilogram. Maar als petrochemisch bedrijf hebben we weinig kaas gegeten van logistieke zaken als CMR. We dachten wel dat we dat allemaal goed deden, totdat de resultaten van de audit aangaven dat daar nog flink wat ruimte voor verbetering was.” En dus klopte Ronny aan bij SYNTRA Business. “Enkele jaren geleden werkte SYNTRA Business een maatopleiding voor ons uit die in het teken van Excel en Outlook stond. Die samenwerking verliep toen bijzonder goed, de docent was erg fijn en we waren supertevreden met het resultaat van de opleiding. Daarom dachten we nu onmiddellijk opnieuw aan SYNTRA Business.” Voor deze opleiding schakelde SYNTRA Business docent Stefan Peeters in, een echte krak in alles wat te maken heeft met logistiek. Daarenboven is hij erkend veiligheidsadviseur ADR voor bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg. “Tijdens een eerste gesprek lichtte Ronny toe welke zaken bij de audit naar boven kwamen en welke goederen zij transporteren. Daaruit bleek dat het volstond om een korte opleiding van een halve dag samen te stellen. CMR is zo uitgebreid, dat ik er even goed een opleiding van 4 dagen over zou kunnen geven. Het is dus erg belangrijk om voldoende achtergrondinformatie te hebben zodat ik kan filteren welke informatie en kennis een bedrijf echt nodig heeft. Wat ik wel merk, is dat het belang van CMR lezen in veel bedrijven nog te vaak onderschat wordt. U moet weten dat de CMR het enige bewijsstuk is dat een vervoerder heeft. Die moet dus absoluut volledig en correct ingevuld worden. De vervoerder moet de CMR bijvoorbeeld ook 5 jaar lang bijhouden als bewijsstuk voor de boekhouding en voor eventuele controles door de RSZ.”

Ook voor niches

Na het overleg stelde Stefan een opleiding samen voor SABIC. Ronny: “Elke dag versturen we kleine en grote monsters van nieuwe compounds die we hier in Genk ontwikkelen naar onze vestigingen in Geleen en Sittard voor verder onderzoek en uitgebreide testen. Het gaat dan vaak om producten die we niet standaard gebruiken en waarbij we dus ook rekening moeten houden of het om gevaarlijke producten gaat of niet. Daarnaast ontvangen we heel wat goederen en als de ontwikkeling van een nieuw monster een succes blijkt te zijn, dan maken we er premarketingmaterialen van voor onze klanten. In dat geval spreken we over verzendingen van 1.000 à 1.500 kilogram. Om u maar een idee te geven van de nichesector waarin wij zitten en te staven dat wij niet gebaat zijn met een standaardopleiding.” Maar met Stefan zorgde SYNTRA Business voor de geknipte trainer. “De volledige opleiding stond in het teken van SABIC. Wij gebruiken geen standaard materialen of pallets, de gewichten van de producten die we versturen verschillen van dag tot dag,… en Stefan pikte daar perfect op in. Hij deed ook alles uit de doeken over gevaarlijke producten, al blijkt dat we niet met gevaarlijke producten werken, maar met producten die een gevarensymbool hebben. Bepaalde stoffen zouden irriterend kunnen zijn voor de huid, om maar een voorbeeld te geven van zo’n gevarensymbool.” Zodra de opleiding inhoudelijk was uitgewerkt, polste Ronny ook bij collega’s van andere afdelingen of zij geïnteresseerd waren om die opleiding te volgen. “Vanuit onze afdeling Research en Development namen een tiental medewerkers deel aan de opleiding. Daarnaast sloten enkele collega’s van de technische dienst en de logistieke afdeling zich bij ons aan. Om iedereen de kans te geven om de opleiding tijdens de werkuren te volgen, splitste SYNTRA Business de groep in twee en voorzag het dus ook twee lesmomenten. Dat maakte dat de productie op geen enkel moment in het gedrang kwam en iedereen na de opleiding meteen weer aan de slag kon. Extra handig is dat SYNTRA Business de opleiding op ons bedrijf kwam geven. We hebben hier in huis grote lokalen en de nodige accommodatie. Medewerkers verliezen dus geen tijd aan verplaatsingen of dergelijke.” Ronny en zijn team blikken tevreden terug op de SYNTRA Business-opleiding. “Op amper vier uur tijd wist Stefan ons een inzichtrijk beeld te schetsen van CMR. Hoewel het om een vrij droge materie gaat, bracht hij dat toch op een dynamische manier aan ons over. Voor ons is het nu zo klaar als een klontje waarvoor elk vakje dient, wat we waar moeten invullen en waarom het zo belangrijk is dat die CMR correct ingevuld is. Bij onze audit kwam bijvoorbeeld ook naar boven dat de archivering van de CMR niet helemaal verliep zoals het moet. Ook daar legde Stefan ons haarfijn uit hoe we dat best aanpakten. Als er nu pakketten binnenkomen of vertrekken, dan weten we dus perfect wat er precies op de vrachtbrief staat en of die al dan niet voldoende informatie bevat.”

Handige syllabus voor achteraf

De belangrijkste wetenswaardigheden bundelde Stefan in een syllabus, zodat de deelnemers ook achteraf nog makkelijk zaken kunnen opzoeken. “Ik beklemtoon ook steeds dat zij mij mogen mailen als ze achteraf nog vragen hebben. Persoonlijk vind ik dat wel leuk, want dat is een teken dat ze er ook na de opleiding mee bezig zijn. SABIC heeft mij bijvoorbeeld nog gemaild over de verzending van specifiek materiaal, met de vraag of dat al dan niet een ADR-product was. Onder ADR vallen alle gevaarlijke stoffen, waarvoor een specifieke wetgeving voor het vervoer ervan over de weg geldt. SABIC bezorgde mij de technische gegevens, waaruit ik dan kon afleiden dat het niet om een ADRproduct ging. Een kleine moeite voor mij, maar van groot belang voor SABIC.”