KMO-portefeuille: tussentijdse maatregel + veranderingen in 2016

Langere indieningstermijn gedurende de maand januari 2016

Om de ondernemingen van wie de prestaties gestart zijn in december 2015 en die door uitputting van het budget niet konden indienen alsnog de kans te geven hiervoor een steunaanvraag in te dienen, heeft Vlaams minister van Economie Philippe Muyters bij wijze van uitzondering beslist om gedurende de maand januari 2016 de indieningstermijn te verlengen van 14 kalenderdagen naar 40 kalenderdagen. Hierdoor kunnen dossiers van december nog een steunaanvraag indienen begin januari (met termijn van 40 dagen vanaf de start van de prestaties). Voor steunaanvragen vanaf 1 februari 2016 geldt opnieuw de gebruikelijke 14-dagen termijn. Het persoonlijk subsidiebudget van de KMO voor het kalenderjaar 2016 zal gebruikt worden voor deze aanvragen.

Vereenvoudiging vanaf 1 april 2016

De Vlaamse regering keurde op 17 juli 2015 de bijsturing van de KMO-portefeuille principieel goed. Deze zorgt voor een vereenvoudigde KMO-portefeuille en de lancering van de nieuwe KMO groeisubsidie voor bedrijven met groeiambitie. Deze wijzigingen gaan in vanaf 1 april 2016.

Bekijk hier het overzicht van de veranderingen.