Klare taal

Elk bedrijf en iedere persoon heeft zijn eigen (opleidings-) behoeften en daar kan je anno 2016 niet meer op inspelen met traditionele opleidingen. Daarom dat geen enkele taalworkshop van SYNTRA Business hetzelfde is. “De ene dag leer ik bijvoorbeeld medewerkers om in het Frans klachten te behandelen aan de telefoon, de andere dag leer ik anderstaligen hoe ze een broodje bestellen in de kantine.”

Een gebrekkige talenkennis heeft al veel mensen tegen een muur doen opbotsen. Nochtans is daar een mouw aan te passen. SYNTRA Business werkte samen met een aantal van haar taaltrainers het concept van de taalworkshops uit. Trainer Geert Knockaert, die zowel Frans en Spaans als commerciële opleidingen zoals dynamisch taalgebruik en verkooptechnieken geeft, duidt op het belang van het maatwerk bij een opleiding. “Elk bedrijf heeft zijn eigen manier van werken, komt met een andere materie en woordenschat in aanraking en heeft andere noden. In de eerste plaats luisteren we dus heel aandachtig naar wat een bedrijf wil en welke tekorten medewerkers dagdagelijks ervaren. Verder gaan we na welke elementen een meerwaarde bieden voor het bedrijf. Bij het uitwerken van de taalworkshop hou ik bijvoorbeeld ook rekening met het feit dat de meeste professionals een drukke agenda hebben. Veel tijd om een taal te leren is er dus meestal niet. Om de kostbare leertijd optimaal te benutten, geef ik dan ook voldoende tools mee voor achteraf. Denk maar aan applicaties om woordenschat te oefenen of audiofragmenten voor diegenen die veel tijd in de wagen doorbrengen.”

Van stoomcursus tot langere periodes

Zodra alle behoeftes van een bedrijf in kaart gebracht zijn, werken de trainers een scherp afgebakend leertraject uit dat rekening houdt met het beginniveau van de deelnemers. “Stel dat een manager halfgevorderd is, dan kan die op enkele dagen tijd klaargestoomd worden voor een lezing of presentatie. Maar als diezelfde manager graag gesprekken over actuele onderwerpen wil voeren met anderstalige zakenpartners, dan heeft die meer baat bij af en toe een conversatieles, verspreid over langere tijd”, duidt Emmanuelle Maridjan- Koop, die naast trainer Frans en Nederlands ook actrice is voor praktijksimulaties in het kader van soft skills-trainingen. “Uiteraard vergt een taal leren veel inzet, energie en tijd. Daar mag geen twijfel over bestaan. Niettegenstaande kunt u - mits de nodige motivatie en een minimum aan taalaanleg - bepaalde taalvaardigheden vrij snel onder de knie krijgen.”

Diepgaander en met meer nuance

“Een beter taalniveau brengt naast meer zelfvertrouwen nog andere voordelen met zich mee”, aldus Ingrid Prokop, trainer Frans en Japans. “Uw talenkennis is bijvoorbeeld bepalend voor de eerste indruk die u nalaat, het vergemakkelijkt het uitbouwen van langetermijnrelaties met klanten en leveranciers, uw gesprekken zullen inhoudelijk diepgaander zijn en u kunt beter nuances leggen. Tijdens de taalworkshop ligt de focus dan ook op het spreken van de taal en interactie.” Daarenboven doen de docenten hun uiterste best om de deelnemers tijdens de taalworkshop het plezier van een vreemde taal te spreken te laten (her)ontdekken. De workshops zijn dynamisch en interactief en via spel en discussie houden ze het leerproces licht en leuk. “Zo sluit ik mijn workshops af met ‘chanson française’. Voor de één nostalgie, voor de andere een ontdekking”, zegt Emmannuelle met een knipoog.