KENNISKOERS

Met meer dan 1.100 leden behoort het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond - afgekort KLAV - tot de grootste beroepsverenigingen van het land. “KLAV ondersteunt apothekers in alle facetten van hun beroepsactiviteit”, licht algemeen directeur Johan Heselmans toe. In 2017 werkte het KLAV vijf kernwaarden uit die niet alleen de bedrijfsvisie ondersteunen, maar die ook als basis dienen voor het opleidingsbeleid. Johan: “De eerste kernwaarde is ‘Make it happen’, waarmee we erop wijzen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. De tweede is ‘All together’, wat slaat op de nood aan samenwerking. Met ‘Go further’ enthousiasmeren we mensen om niet in hokjes te denken, maar verder te durven kijken. ‘Improve efficiency’ verwijst dan weer naar efficiënt werken en ‘Customer focused’ naar klantgerichtheid.”

Opleiding, coaching, communicatie

In samenspraak met SYNTRA Business definieerde KLAV en de Limburgse Tarificatiedienst voor de Derde betaler (LTD3), die de correcte financiële flow naar de apotheker verzekert, negen opleidingen die de kernwaarden ondersteunen die elke medewerker dient te doorlopen. “Eén opleiding maakt volgens ons niet het verschil. Vandaar de keuze om een langlopend ontwikkelingstraject uit te werken dat opleiding, coaching en communicatie combineert. Bij de start van een nieuw werkjaar kiest elke medewerker aan de hand van een open kalender welke opleidingen hij wil volgen. Na drie jaar heeft iedereen het volledige ontwikkelingstraject afgewerkt”, vertelt Johan. “We zijn ervan overtuigd dat zo’n traject op middellange en lange termijn zijn vruchten afwerpt voor zowel de individuele medewerker als de organisatie.”

Volgens Johan is de nadruk op de praktijk een cruciaal element in het ontwikkelingstraject. “Wie een opleiding gevolgd heeft, moet de dag nadien meteen de kennis en praktische tips kunnen toepassen in zijn dagdagelijks werk. Iets waar SYNTRA Business met glans in geslaagd is. SYNTRA Business voelt ook heel goed aan welke richting KLAV uit wil en stemt de opleidingen daar zeer goed op af. Minstens even belangrijk voor bedrijven die net als ons een ontwikkelingstraject willen opzetten: zorg voor integrale visie op ontwikkeling. Met andere woorden: je visie moet sturend zijn, niet je opleidingskalender.”