Inzetten op slimme digitalisering door focus op gedragsverandering

Digitalisering, iedereen heeft het er over en elk bedrijf wil er op inzetten. Een goede zaak, al draaien digitaliseringsprojecten weleens uit op een mislukking of leveren ze onvoldoende rendement. Daarom zetten we bij SYNTRA Business in op slimme digitale ontwikkeling. “Op voorhand de gewenste gedragsverandering goed omschrijven, dààr draait het om”, aldus Richard Welten van SYNTRA Business, die de veranderprocessen bij klanten mee begeleidt.

“Digitale ontwikkeling is overal”, begint Richard Welten van SYNTRA Business zijn verhaal. “Elk beroep komt er mee in aanraking en iedereen probeert er zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Of je het nu wil of niet, het is er gewoon. Voor veel organisaties is digitalisering echter een enorme beer op de weg. Ze weten niet hoe ze er omheen kunnen en tegelijkertijd wordt er nog te weinig aandacht aan besteed. Wat je heel vaak ziet, is dat bedrijven snel snel cursussen gaan volgen, maar ze kijken niet naar wat ze precies nodig hebben.”

Daarnaast rijst de vraag: “Hoe kijken mensen echt naar digitalisering in een tijd waar de generatiediversiteit steeds groter wordt? Jongeren die geboren zijn met een smartphone in de hand hebben een totaal andere kijk op digitalisering dan werknemers die in de jaren 70 of 80 zijn geboren. En die laatste groep moet ook nog 20 of 30 jaar werken. En, ook al ben je wel mee, dan nog moet je constant bijleren. Vandaag kan je expert zijn, morgen digibeet.”

Begeleiden in het veranderingsproces

Hoe het dan wel aanpakken? “Als organisatie moet je op voorhand de gedragsverandering die je wil bereiken goed omschrijven. Een concreet voorbeeld: als leidinggevenden hun medewerkers vertellen dat ze een opleiding gaan volgen rond cloud-computing, online samenwerken of eender welke andere digitale toepassing, heeft het enkel maar nut en een kans op een draagvlak als je goed uitlegt waarom de opleiding gevolgd zal worden en wat voor hen als medewerker het voordeel is.”

“Wat is het doel van de opleiding? Wat is het gewenste gedrag na de opleiding? Leren is je gedrag veranderen. En dat wordt vaak vergeten. Bij SYNTRA Business zetten wij hier wel op in. “Onze eerste stap is altijd samenzitten met de klant om de gewenste gedragsverandering vast te leggen, wat ervoor zorgt dat de vooropgestelde doelen behaald worden. Wij begeleiden je in dit veranderingsproces van A tot Z.”

Mindset aanpakken

“Ook de mindset van bedrijven en werknemers moet aangepakt worden. Als je vandaag een duurzame loopbaan wil opbouwen, dan is het superbelangrijk om voortdurend bij te leren en mee te evolueren met alle veranderingen. Digitale ontwikkeling biedt trouwens ook opties voor ‘het nieuwe werken’. Twintig jaar geleden konden ouders niet thuiswerken als hun baby ziek was, dat kan nu wel. Om maar te zeggen: eigenlijk biedt digitalisering vooral opportuniteiten.”

Digitalisering schrikt af

“Toch blijft digitalisering afschrikken. En daar zijn redenen voor. Eén daarvan is: onbekend maakt onbemind. Daarnaast heerst de angst voor jobverlies, want ‘de computer zal alles in onze plaats doen’. Maar dat is natuurlijk net niet het geval. Meegaan in digitalisering biedt nieuwe perspectieven en opportuniteiten. Kijk naar boekhouders: vroeger moesten zij puur facturen boeken, nu krijgen ze steeds vaker een adviserende rol. Of kijk naar commerciële medewerkers op de binnendienst. Vroeger gaven ze handmatig orders in, nu hebben ze extra ruimte om veel meer dienstverlening te bieden aan hun klanten.”

“Het is trouwens heel normaal dat je niet altijd met alles mee bent”, besluit Richard. “Het is oké, maar je mag het niet naast je neerleggen. Je moet net inzetten op digitalisering om mee te kunnen met de evolutie en de veranderingen. Het brengt immers heel wat mogelijkheden met zich mee!”

Wil je meer weten over hoe wij bedrijven helpen in te zetten op digitalisering?

Contacteer ons nu!