Inspirerende inzichten

De redenen om voor een maatopleiding te kiezen, zijn talrijk. Je vertrekt immers vanuit je eigen werkveld, volgt alleen de theorie die voor jouw job of bedrijf van belang is en die theorie wordt bovendien onmiddellijk aan de eigen praktijk gekoppeld. USG Industrial Utilities koos dan ook bewust voor de maatopleidingen van SYNTRA Business. “De ervaring leert ons dat een standaardopleiding simpelweg niet meer volstaat.”

Het Nederlandse USG Industrial Utilities staat in voor de inkoop, productie, distributie en verkoop van elektriciteit, stoom, technische gassen, stikstof, lucht en water voor een vijftigtal bedrijven op het industriecomplex Chemelot. “Veiligheid, milieu en servicegerichtheid vormen daarbij steeds de rode draad”, aldus Edmée Schmitz, training en development officer bij USG Industrial Utilities. “Het zal je dus niet verbazen dat opleidingen een wezenlijk onderdeel van het bedrijf vormen.” Edmée is ervan overtuigd dat je als bedrijf sowieso je medewerkers moet voorbereiden op de functie waarvoor ze aangenomen zijn. “Maar er zullen ook altijd medewerkers zijn die meer in hun mars hebben. Aan hen willen we de ruimte geven om zich verder te specialiseren. Globaal genomen bieden we twee soorten opleidingen aan onze medewerkers aan: e-learnings en instructies.”

Kort en krachtig

In het kader van hun opleidingstraject volgden een aantal medewerkers van de dienst operations de opleiding Onderhoudstechnieker. “Toen we nagingen welke opleidingen eerder ingericht werden en wat de ervaringen waren, bleek dat die opleidingen inhoudelijk onvoldoende aansloten bij ons bedrijf. Het was vaak een ver-van-mijn-bedshow”, blikt Rinso van der Werff, chef van de wacht, terug. “Daarom ben ik op zoek gegaan naar een opleidingsinstituut dat voor ons een opleiding op maat kon uitwerken. We spraken met verschillende van onze medewerkers en polsten naar wat ze precies verwachten van de opleiding. Op basis daarvan werkten we een aanzet voor de inhoud uit. De SYNTRA Business-opleidingsadviseur diepte dat samen met de trainer verder uit. Als kapstok nam de trainer drie van onze eigen installaties: een dieselaangedreven brandbluspomp, een elektrisch aangedreven voedingswaterpomp voor ketelinstallaties en een voedingswaterpomp voor stoomturbines.” Edmée: “Dat resulteerde in een korte, maar krachtige opleiding. SYNTRA Business vertrok trouwens niet alleen van onze onderhoudsfilosofie, maar ging ook op zoek naar een trainer met veel relevante ervaring in soortgelijke bedrijfssectoren. Zo kregen onze medewerkers een goed beeld van hoe andere bedrijven te werk gaan.”

Inzicht

De groep medewerkers die de maatopleiding volgde, was divers. “We maakten bewust een mix van jong en oud zodat de deelnemers onderling veel kennis en ervaring konden uitwisselen. Ook de redenen om de opleiding te volgen verschilden. De ene volgde het bijvoorbeeld in het kader van toekomstige ontwikkelingen en doorgroeimogelijkheden, de andere omwille van de functievereisten.”

Hoe verschillend de reden om deel te nemen ook was, alle medewerkers gaven aan dat de opleiding aansloot bij hun nood. Rinso: “De SYNTRA Business-trainer wist dan ook perfect hoe hij het theoretische gedeelte aan onze installaties kon koppelen. Hij gaf iedereen ook meer inzicht in elkaars job en functie. Wat is nu exact de inbreng van de maintenancemedewerkers? Wat doen zij opdat de installaties altijd betrouwbaar werken? En hoe verloopt het proces vanaf het moment dat er een melding gemaakt wordt totdat het probleem opgelost is?

Uiteraard leerden de deelnemers ook de machines en installaties beter kennen. Als er een probleem is, dan weten ze nu veel sneller wat de oorzaak kan zijn. Daardoor verloopt de communicatie met de onderhoudsafdeling veel soepeler. Daarnaast merken we dat medewerkers meer inzicht hebben in een aantal hulpgereedschappen, zoals warmtecamera’s om lek-kages op te sporen. Al die zaken maken wel degelijk een verschil en helpen ons om het onderhoudswerkproces efficiënter te maken.”

Kostenbewust

Alle betrokken partijen zijn dus lovend over de maatopleiding. “We kunnen het andere bedrijven zeker warm aanbevelen! Mispak je echter niet aan de voorbereiding. Wij kregen ver doorgedreven maatwerk dat voor de volle honderd procent afgestemd was op onze installaties, maar dat vraagt natuurlijk best wel wat tijd en energie om alles inhoudelijk mee helpen af te stemmen.

Je moet als bedrijf je opleidingsdoel ook helder in beeld hebben alvorens men een maatopleiding kan uitwerken. Wat is je doelgroep, welke onderwerpen moeten aan bod komen en wat wil je met de opleiding bereiken? SYNTRA Business maakt dan de vertaalslag, werkt een programma uit en legt de juiste accenten. En ze hebben dat met verve gedaan voor ons. Het opzet om meer inzicht te krijgen in de theoretische achtergrond, gekoppeld aan de praktijk is zeker geslaagd. Dat resulteert in installaties die betrouwbaar en bedrijfszeker zijn. Daarnaast sluit de opleiding perfect aan bij ons streven naar kostenbewust onderhoud. De maatopleiding heeft zijn effect dus niet gemist.”