Inspirerende innovatiecoach

Waar onze economie vroeger statisch en log was, verandert ze vandaag zo snel dat bedrijven en producten niet anders kunnen dan flexibel en innovatief te zijn. Klinkt logisch en eenvoudig, maar de praktijk wijst uit dat veel bedrijven daar toch mee worstelen. Tegelijkertijd maken bedrijven een beweging van een ego- naar een ecocultuur. Daarbij bepalen factoren als verbinding en empathie of een bedrijf een holle doos is, of dat er net veel leven in de brouwerij is.

Innovatiecoach Kristof Bleus illustreert de veranderende economie als volgt: “Vroeger konden bedrijven probleemloos als een gigantisch log en weinig flexibel zeemonster rondvaren. Maar vandaag verandert de markt zo snel, dat u nu best kiest voor een zeilboot die perfect aanvoelt vanwaar de wind komt. Een doel dat u op meerdere manieren kunt bereiken. Dat verklaart meteen ook waarom ik niet met een vaste methodiek werk als bedrijven op zoek gaan naar frisse ideeën, verandering en innovatie.”

Groeigedachte

“Zo is er het hokjesdenken dat men moet proberen te voorkomen. Wie in hokjes denkt, kent enkel 1 of 0. Die gefixeerde gedachte probeer ik om te zetten naar een groeigedachte: u kunt het nóg niet. Een grijze zone die u stap voor stap kunt inkleuren door uit uw comfortzone te treden. Daarbij neem ik de rol van sherpa op mij: ik duw mensen uit hun comfortzone, net ver genoeg opdat ze nieuwe inzichten ontdekken. Nooit te ver, want dan is er voornamelijk spanning, angst en onzekerheid.”

Zelfregulerend systeem

Vaak gaat het ook om het doorprikken van patronen en het overstappen van een eerder piramidale structuur naar een zelfregulerend systeem. “Men zegt weleens dat u sneller gaat als u de tocht alleen maakt, maar verder geraakt als u samenwerkt. Een uitspraak die absoluut opgaat voor bedrijven die zich flexibel willen opstellen en openstaan voor innovatie. Op die manier evolueren we trouwens van een egonaar een ecocultuur, iets wat zich de komende jaren steeds meer zal manifesteren. De discrepantie tussen bazen en de zogenaamde onderlaag zal dan hoe langer hoe meer vervagen.”

Verbinding en empathie

Verder zijn verbinding en empathie ongelooflijk belangrijk voor bedrijven. Want als uw medewerkers zich niet betrokken voelen met uw bedrijf, waarom zouden ze dan met nieuwe ideeën en goede voorstellen bij u aankloppen? “Leiderschap draait vandaag om het leiden van uw medewerkers naar het visiepunt. Daarbij mag niemand zich een nummer voelen, want hoe groter de anonimiteit, hoe lager de betrokkenheid. Daarnaast is empathisch vermogen cruciaal. Ik zie een idee altijd als een ei. Om het uit te broeden heeft u twee zaken nodig: een broedplaats en (empathische) warmte. Zonder zal het ei – of in dit geval het idee - rotten.” Verbinding en empathie gaan volgens Kristof verder dan de muren van het bedrijf. “Logisch, als u erbij stilstaat dat uw bedrijf zonder de buitenwereld niet zou bestaan. En toch maken we nog te weinig die connectie of zoeken we het te ver. Stel dat een school een richting verpleegkunde aanbiedt en in dezelfde straat is een revalidatiecentrum. Dan is het een kwestie om de handen in elkaar te slaan en samen te werken! Dat leunt trouwens aan bij het ‘liften’, een techniek die ik vaak gebruik tijdens innovatie- en brainstormsessies. Als ik bijvoorbeeld een idee heb, dan bouwt u erop voort en zo gaan we de hoogte in en wordt het idee steeds krachtiger.”

Groot dromen, realistisch denken

Nog een opvallende uitspraak die Kristof laat vallen is dat bedrijfsleiders niet alleen moeten werken in hun bedrijf, maar vooral ook aan hun bedrijf. “Daarom is het raadzaam om eens vanop een afstand naar uw eigen zaak te kijken en bij brainstormingsessies een ‘wild goose’ uit te nodigen: iemand die uw bedrijf niet door en door kent en er met een frisse, objectieve geest naar kijkt. Die persoon kan daarenboven uw patronen doorprikken waardoor u veel verder zal geraken. Voorwaarde is wel dat die persoon ook een goede sherpa is. Iemand die vraagt waar u naartoe wilt. Voor het ene bedrijf is dat heel helder en concreet, voor het andere is dat nog wat flou. Groot dromen, maar realistisch denken is daarbij misschien wel de kern.”

Rode apen in het oerwoud

Als u zover bent en nieuwe ideeën gegenereerd heeft, dan rijst natuurlijk de vraag hoe u ze best implementeert. Kristof verwijst daarbij graag naar auteur Jef Staes, die dat treffend verwoordt in zijn boek: “Veel bedrijven doen dat, zoals apen in het oerwoud dat zouden doen met een rode aap. Apen kennen alleen maar bruine apen. Een rode aap moet dus wel een indringer zijn die snel gedood moet worden. Rode apen staan in dit boek symbool voor nieuwe ideeën. Als u die wil laten overleven in het oerwoud van uw bedrijf, dan moet u die heel voorzichtig koesteren.” Voor sommigen misschien een hele boterham, maar laat u dat zeker niet afschrikken. “De vraag is niet of u tijd maakt voor innovatie en verandering, maar wanneer. In de huidige economie vraagt bedrijfsvoering om een uiterst flexibele aanpak. Creativiteitslessen, prikkel-, inspiratie- en innovatiedagen helpen u daarbij een flink eind op weg. U mag dan alleen niet vergeten om nadien ook effectief iets te doen met alle goede ideeën die uit zo’n dag(en) komen. Of zoals ik eerder zei: hou de eieren warm en broedt ze uit!”