Handvaten bij veranderingsmanagement

Met de snelheid waarmee organisaties zich moeten aanpassen om concurrentieel te blijven, is het van vitaal belang dat zij veranderingsprocessen opstarten en hun personeel inspireren en betrekken bij het bereiken van duurzaam en succesvol changemanagement.

Hoe pak je dit precies aan? Hier zijn alvast enkele handvaten om succesvol van start te gaan met change management:

1. Creëer een sense of urgency

Mensen zijn pas geneigd om hun werkwijze aan te pakken wanneer ze dat ook zelf nodig vinden. John Kotter noemt dit de 'sense of urgency'. Waarom moeten we veranderen? Welke problemen worden er opgelost? Communicatie is hierbij heel belangrijk!

2. Geef je medewerkers meer autonomie

Veranderingen komen vaak van bovenaf. Hierdoor kunnen jouw medewerkers het gevoel hebben dat ze weinig tot geen inspraak hebben. Luister daarom naar hen en hou rekening met hoe zij over bepaalde zaken denken. Hou een vinger aan de pols, introduceer een effectieve feedbackcultuur en communiceer duidelijk wat er met de feedback van de medewerkers gebeurt. Rekening houden met hun feedback resulteert in meer betrokkenheid omdat ze weten dat hun mening telt! Door in te spelen op deze betrokkenheid zorg je trouwens niet enkel voor een geslaagde realisatie van de veranderingen. Dit heeft ook een positieve impact op het algemene succes van je onderneming.

3. What’s in it for me?

Een andere manier om medewerkers betrokken te houden bij de veranderingen is hen nieuwe vaardigheden te helpen verwerven. Maak hen duidelijk dat deze nieuwe competenties goed zijn voor zowel de organisatie als voor hun eigen carrière. Onderzoek toont aan dat 81% van de medewerkers kansen om hun eigen competenties te versterken met open armen ontvangen.

Wanneer veranderingen worden aangekondigd, vragen medewerkers zich vaak af of ze hierdoor achterop zullen raken en hoeveel tijd het hen zal kosten om zich terug aan te passen na de veranderingen. Organisaties moeten meteen op deze angsten zien te anticiperen en de medewerkers helpen in te zien hoe ze voordeel kunnen halen uit het leren van nieuwe vaardigheden. Belangrijk hierbij is wel, dat je medewerkers in de mate van het mogelijke mee mogen beslissen over de nieuwe vaardigheden die ze aan zullen leren.

Hou dus rekening met: “What’s in it for me?” Geef duidelijk weer wat de voordelen van verandering zijn voor je medewerkers en vertel hen wat zij erbij zullen winnen.

4. Creëer een langetermijnvisie

De medewerker van vandaag engageert zich op het werk niet enkel voor zijn salaris dat elke maand op zijn bankrekening verschijnt. Wel is hij geïnteresseerd in de impact van zijn werk en is het belangrijk dat zijn werk betekenisvol is. Daarom moeten organisaties changemanagement afstemmen met de persoonlijke doelstellingen en wensen van hun medewerkers. Wil je je veranderingen met succes implementeren? Focus dan minder op de cijfers, maar des te meer op je medewerkers.