GROEIKRACHT

Een goede opleiding is niet alleen praktisch inzetbaar, maar werkt ook stimulerend. Daarenboven zijn opleidingen perfect om je bedrijfsgroei mee in goede banen te leiden en het groeiproces zelfs te versnellen.

De circa veertig medewerkers van elektriciteitsinstallatiebe­drijf epTechnieken spitsen zich enerzijds toe op resi­dentiële en industriële elektriciteitsprojecten, anderzijds trekken ze volop de kaart van totaalconcep­ten met groene technieken. “Denk maar aan zonnepa­nelen en warmtepompen”, haalt operationeel ver­antwoordelijke Wim Guldentops als voorbeeld aan.

“De technieken die wij toe­passen en de componenten die wij gebruiken, evolueren op technisch vlak héél snel. Levenslang leren is dus een absolute must voor ons. Tegelijk nemen veiligheid en preventie op de werkvloer een steeds prominentere rol in. Dat impliceert eveneens een stijgende opleidings­nood”, aldus Wim.

“Sowieso integreren we ons opleidingsplan in ons jaarlijks actieplan, waarin we onze prioritaire doel­stellingen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk vastleggen. Daarnaast is er ruimte voor ad hoc opleidingsvragen die naar aanleiding van bepaalde industriële pro­jecten of gebeurtenissen de kop opsteken Zo volgden verschillende medewerkers deze zomer een opleiding die in het teken stond van scha­kelen op hoogspanning.”

Goede motivator

Voor het team van epTech­nieken is opleiding echter véél meer dan een noodza­kelijk kwaad. “We merken dat opleidingen een goede motivator voor onze medewerkers zijn en ons als bedrijf helpen groeien. Volgens mij valt dat onder meer te verklaren doordat we steeds kiezen voor heel gerichte opleidingen, op maat van ons bedrijf.

Onlangs volgden zes mede­werkers bijvoorbeeld een opleiding rond werken op hoogte. SYNTRA Business zorgde daarbij niet alleen voor het theoretische luik, maar voorzag ook een individu­ele praktijkoefening. Dat maakte dat de deelnemers de opgedane kennis meteen in de praktijk konden omzet­ten in onze industriële projecten.”

Voordelen

Volgens Wim is kiezen voor de maatopleidingen van SYNTRA Business sowieso een aanrader, zelfs wanneer er in het standaard opleidings­aanbod een soortgelijke opleiding bestaat.

“Neem nu de opleiding werken op hoogte. Dat is een verplichte opleiding voor bedrijven met een VCA*-certificaat die zoals wij gebruik maken van een hoogtewerker. SYNTRA Business zoomde niet alleen in op de theoretische en wettelijk verplichte materie, maar voorzag ook een luik dat ze volledig op ons bedrijf en de situaties die onze medewerkers tegenkomen afstemden. Met als resul­taat dat medewerkers zich meer betrokken voelden tijdens de opleiding en zeer aandachtig waren. En misschien wel het allerbe­langrijkste: de informatie en vaardigheden die onze medewerkers opdeden tij­dens de opleiding, pasten ze onmiddellijk toe op de werf.

Persoonlijk vind ik dat een ongelooflijk sterke troef van SYNTRA Business: het uitwerken van efficiënte opleidingen met impact, die je laten groeien als persoon én als bedrijf. Ideaal als je jouw medewerkers met een technisch profiel op regelmatige basis wilt laten bijleren!”