Gezond ondernemen

Onafhankelijke (thuis)verpleegkundigen beheersen perfect alle verpleegtechnische handelingen, maar hun ondernemerskennis is vaak nog te beperkt. Bovendien professionaliseert de gezondheidszorg steeds meer, terwijl uit onderzoek blijkt dat er onvoldoende kwaliteitsvolle opleidingen bestaan voor onafhankelijke verpleegkundigen. Daarom zet SYNTRA Business samen met CT Paramedics in op opleidingen waarbij verpleegkundigen alle nodige kennis opdoen voor een gezonde en toekomstgerichte praktijkvoering.

De eerstelijnsgezondheidszorg ondergaat momenteel een grote evolutie en sterke professionalisering. Tegelijkertijd maakt de overheid het systeem alsmaar ingewikkelder, waardoor het als onafhankelijke (thuis) verpleegkundige niet altijd even evident is om door de bomen het bos nog te zien. Die feiten vormden voor CT Paramedics de aanleiding om op zoek te gaan naar een sterke opleidingspartner. “Wij leveren al jaren gespecialiseerde administratieve diensten aan zelfstandige thuisverpleegkundigen en zijn actief op vier domeinen: tarificatie, advies, finance en opleiding”, vertelt zaakvoerder Mike Celis. SYNTRA Business is sterk in bedrijfsopleidingen, terwijl CT Paramedics over de nodige verpleegkundige en juridische expertise beschikt. In 2014 sloegen ze de handen in elkaar voor een proefproject. Dat werd zo positief onthaald, dat ze besloten om voor het cursusjaar van 2015-2016 een uitgebreid opleidingspakket samen te stellen. “We maakten een programma op met alle zaken die voor een thuisverpleegkundige interessant kunnen zijn. Medische opleidingen zitten er niet bij, we concentreren ons vooral op het juridisch-technische aspect dat wij heel toegankelijk willen overbrengen.” Mike geeft een voorbeeld. “Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeit (ziekteverzekering) screent systematisch thuisverpleegkundigen. We merken echter dat er bij veel thuisverpleegkundigen een groot gebrek aan kennis is en dat bepaalde interpretaties helemaal niet stroken met de realiteit. Ook de controlediensten van het RIZIV geven aan dat veel fouten niet uit kwade wil, maar uit onwetendheid gemaakt worden. Maar u wordt verondersteld de wetgeving te kennen en de boetes van het RIZIV kunnen heel hoog oplopen.” “Ik geef nog een ander voorbeeld dat we regelmatig tegenkomen. Een praktijk groeit, maar door een gebrek aan kennis, slecht beheer en onvoldoende managementervaring loopt de praktijk op de klippen en gaat iedereen zijn eigen weg. Verpleegkundigen zijn vaak doeners, maar administratie is een noodzakelijk kwaad dat erbij hoort als je zelfstandige bent.” Voor de invulling van de opleidingen put CT Paramedics enerzijds uit zijn ervaringen, anderzijds wordt er gepeild naar klantenbelevingen en hun tevredenheid. “De opleiding moet tegemoet komen aan de noden die thuisverpleegkundigen ervaren. Verder kiezen we er bewust voor om te werken met gekwalificeerde sprekers. De prijs van de opleidingen kan dus misschien wat hoger liggen, maar dankzij de KMO-portefeuille is het budget zeker geen reden om een opleiding niet te volgen. Bovendien moet u het volgen van een opleiding beschouwen als een investering die u snel terugverdient. U gaat zaken anders bekijken en aanpakken, de wetgeving begrijpen en beter kunnen toepassen, alles gaat efficiënter verlopen en u gaat een betere service kunnen verlenen.”