Effectieve efficiëntietools

Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel processen er binnen je bedrijf nog manueel gestuurd worden? En hoeveel tijds- en geldwinst je eruit zou kunnen halen door ze te automatiseren?

“Een voorbeeld dat voor veel bedrijven bekend in de oren zal klinken: het invullen en verwerken van werkbonnen. Vaak worden die nog handmatig ingevuld, afgetekend, overgetypt en pas dan verzonden en gefactureerd. Dat kan dus veel sneller, efficiënter en goedkoper door de werkbon digitaal te maken en te koppelen aan een ERP-systeem. Bedrijven die zelf een IT’er in huis hebben, kunnen dat mogelijk zelf ontwikkelen, al dan niet na een korte maar krachtige maatopleiding die zich toespitst op de specifieke situatie”, vertelt SYNTRA Business-docent Koen Huybrechts.

Git

Koen is gepassioneerd door alles wat te maken heeft met webdevelopment, PHP, API en Git. In 2011 richtte hij samen met Toon Nelissen AppSaloon op. Beide heren delen niet alleen een passie voor ICT en programmeren, maar hebben ook aanvullende competenties. Een enorm waardevolle kruisbestuiving die ook in de maatopleidingen van SYNTRA Business een belangrijke meerwaarde betekent.

Zo werkte SYNTRA Business recent een miniopleidingsplan op maat uit voor GenCom, een bedrijf uit Paal-Beringen dat software ontwikkelt. “Git is een gedistribueerd versiebeheersysteem. Het is de facto de standaard voor het bewaren van de geschiedenis van code en biedt dan ook heel wat voordelen”, stelt Koen. “Zo leent Git zich perfect om met meerdere mensen tegelijk aan eenzelfde project te werken zonder elkaars werk te overschrijven. Bovendien geeft Git je een duidelijk overzicht van de historiek van een project, zodat je op elk moment makkelijk kan vinden welke code er wanneer werd toegevoegd. Bijgevolg kan je dus - wanneer nodig - ook heel makkelijk wijzigingen ongedaan maken en zaken automatiseren. Met andere woorden: door te werken met Git gaat de productiviteit van je team omhoog. Iedereen die bezig is met ontwikkeling en codes voor bijvoorbeeld websites of applicaties, heeft sowieso baat bij Git.”

Operationeel in 2 dagen

GenCom is al ruim dertig jaar gespecialiseerd in programmeren, maar had geen ervaring met Git toen het bij SYNTRA Business aanklopte. Koen: “Het GenCom-team werkte nog met een centrale server die alle historiek uitlas en was op zoek naar een makkelijkere structuur die hen ook toeliet om veel meer zaken te automatiseren. Voor hen leek het me dan ook het handigste om een opleiding verspreid over twee dagen samen te stellen. De eerste dag concentreerden we ons op wat Git precies is en welke voordelen het voor hen biedt. Vervolgens ging ik samen met een kernteam van vier medewerkers aan de slag en zochten we naar een codestructuur en workflow die voor hen werkt, ook op lange termijn. De tweede dag leerde ik het voltallige team werken met Git en experimenteerden we met de mogelijkheden die het biedt. Op het einde van de dag had iedereen Git volledig onder de knie en was het geïntegreerd in hun werking. Er is dus noch een vervolgopleiding nodig, noch extra tijd om zaken in te oefenen. In een heel kort tijdsbestek haal je er maximaal rendement uit: meer automatisatie, meer efficiëntie, veel tijdswinst en dus een flinke kostenbesparing."

API

Naast Git kan ook API interessant zijn voor bedrijven. “API, voluit application programming interface, laat verschillende computerprogramma’s met elkaar praten. Denk maar aan het stockbeheer van je webshop en offline winkel. Door bepaalde programma’s die je in je bedrijf gebruikt met elkaar te koppelen, kan je net zoals bij Git efficiëntiewinst creëren.”