Dichtbij, gastvrij en kennis er bij

Met 20.000 arbeidsplaatsen in het brede toeristische werkveld en een jaarlijkse omzet van meer dan één miljard euro is de Limburgse vrijetijdseconomie een belangrijke sector met diverse jobs en heel uiteenlopende opleidingsnoden. “Om als toeristische bestemming ‘top of mind’ te blijven moeten we continu innoveren en blijven werken aan het ‘Limburg Dichtbij Gastvrij’ imago”, stelt Igor Philtjens, voorzitter van Toerisme Limburg vzw en gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed. Opleidingen om onze dienstverlening te versterken zijn daarbij essentieel.”

De Limburgse vrijetijdseconomie is een sterk evoluerende en vooral brede sector: van gemeentelijke baliemedewerkers tot uitbaters van kleinschalige B&B’s en evenementorganisatoren. “De toeristische ondernemer is altijd druk in de weer met de ontvangst van gasten en de zorg voor een onberispelijk verblijf in onze provincie. Een heel tijdsintensieve bezigheid die weinig ruimte laat om te investeren in zichzelf en het personeel”, weet Igor Philtjens. “Er is dus nood aan opleidingen die in een korte tijdsspanne heel wat praktische kennis aanreiken.” Daarom ging Toerisme Limburg vzw op zoek naar een partner die dergelijke opleidingen kan uitwerken. SYNTRA Business en Toerisme Limburg sloegen zo de handen in elkaar om te komen tot een ‘hands on’ vormingsaanbod met korte opleidingen die de toeristische professional in zijn of haar dagdagelijkse werk ondersteunen. “Dit alles met het oog op het creëren van een tevreden ‘Limburg Dichtbij Gastvrij’ gevoel bij de Limburgse (verblijfs)gasten. Goed opgeleide en getrainde mensen zorgen voor een beter dan verwachte dienstverlening en dragen zo bij tot de versterking van de beleving, ons imago, en dus van de Limburgse vrijetijdseconomie.”

Efficiënte samenwerking

De samenwerking tussen Toerisme Limburg vzw en SYNTRA Business verloopt uiterst efficiënt. Toerisme Limburg vzw geeft aan welke vormingsbehoeften er leven in de brede vrijetijdseconomie en SYNTRA Business gaat met die input aan de slag om praktijkgerichte opleidingen uit te werken. “Samen promoten we de opleidingen naar de diverse sectoren binnen het toerisme met het oog op de verbetering van de toeristische dienstverlening. Om de cursist duidelijk te maken dat hij echt wel zijn steentje bijdraagt tot de versterking van de Limburgse vrijetijdseconomie, dragen de opleidingen ook het label ‘Limburg Dichtbij Gastvrij’.” In overleg met SYNTRA Business start Toerisme Limburg vzw binnenkort met vier opleidingen waarmee toeristische ondernemers hun gasten nog beter kunnen ‘soigneren’: een opleiding Duits voor inkomend toerisme, een opleiding ontbijtbereidingen met Limburgse streekproducten, een opleiding fietsherstellingen en een opleiding klantgericht coachen. “De eerste reacties zijn alvast veelbelovend en wij zijn er van overtuigd dat de opleidingen succesvol zullen zijn. Toerisme Limburg vzw levert inhoud en expertise met betrekking tot de vrijetijdseconomie aan SYNTRA Business. SYNTRA Business werkt vervolgens enkele voorstellen uit en benut daarbij haar expertise als opleidingsverstrekker. Een goede synergie die ervoor zorgt dat we beiden focussen op onze core business en zo aan de Limburgse toeristische sector een meerwaarde kunnen bieden.” “De voordelen zijn er dus voor de belangrijkste partijen in de vrijetijdseconomie: de Limburgse ondernemer en de toerist die naar Limburg afzakt. En dat is de investering door Toerisme Limburg vzw zeker én vast waard”, zegt Igor Philtjens.