De prestatiestrateeg

Leiderschap, strategie- en teamontwikkeling: volgens José Hendrikx, bedrijfsleidster van Straight Business Partners en docent SYNTRA Business, zijn het dé drie opleidingen van de toekomst. De manier van omgaan met elkaar, de betrokkenheid van de medewerkers, de diversiteit, structuur, productiviteit, bedrijfsprocessen,… Er zijn ontzettend veel factoren die het organisatiegedrag bepalen; het is dus van kapitaal belang dat u uw eigen organisatie begrijpt en op alle vlakken voldoende inzicht heeft. Enkel zo kunt u een succesvol businessmodel én bedrijfscultuur uitbouwen, en er ook echt staan als bedrijf.

José Hendrikx doorzwom al heel wat strategische waters. Ze studeerde economie, verdiepte zich vervolgens in de psychologie en volgde aanvullende opleidingen rond de thema’s mens, strategie en bedrijfsprocessen. Ruim vijfentwintig jaar lang deed ze internationale ervaring op in verschillende bedrijven, waar ze van niets iets maakte en zich boog over verschillende reorganisaties. “Elk bedrijf heeft nood aan een goede strategieontwikkeling, maar slechts weinigen hebben er kaas van gegeten. Daarom besloot ik om mijn eigen bedrijf op te richten dat zich focust op duurzame prestatieverbeteringen van bedrijven en hun werknemers.” Het is dan ook niet verwonderlijk dat SYNTRA Business tijdens hun zoektocht naar een specialist op het vlak van leiderschap, strategie- en teamontwikkeling bij José uitkwam. “Toen SYNTRA Business mij contacteerde, was ik meteen gebeten door hun enthousiasme. Tijdens de gesprekken met de medewerkers van SYNTRA Business werd dat enthousiasme meermaals bevestigd en ik was ook aangenaam verrast door hun bedrijfsfilosofie. Zij creëren een grote meerwaarde door vakmensen van bij de opstart laten mee te denken over de inhoudelijke invulling van de bedrijfsopleidingen. Ik vind het echt fijn om dat mee te mogen vormgeven, na te gaan welke insteek het meest interessant is voor bedrijven en waar de grootste noden liggen. Bovendien stopt het niet bij de uitwerking. Op basis van de feedback van deelnemers en nieuwe vragen worden de opleidingen voortdurend bijgeschaafd.” Intussen geeft ze verschillende maatopleidingen bij SYNTRA Business, waaronder sales, communicatie, assertiviteit en ‘change management’. “U kunt ze in feite allen onder de noemer ‘soft skills’ stoppen. Elke opleiding is om meerdere redenen interessant, maar er zijn er drie die eruit springen en die ik zelfs durf te bestempelen als dé opleidingen van de toekomst: leiderschap, strategie- en teamontwikkeling.”

Resultaatgericht

“Bij strategieontwikkeling bekijken we zowel de interne als externe bedrijfsprocessen, brengen we de verbeterpunten en kansen in kaart en nemen we samen met de deelnemers hun organisatie kritisch onder de loep. Uit de praktijk blijkt dat dit zowel voor ervaren managers als start-ups een heel interessante opleiding is. Bij de opleiding teamontwikkeling gaan we onder meer na hoe je een zelfsturend en sterk team kan uitbouwen en behouden. In het licht van het nieuwe werken, dat toch in steeds meer bedrijven zijn intrede doet, zijn het faciliteren en coachen van medewerkers erg belangrijk. Dat komt dus ook aan bod tijdens die opleiding. Met de opleiding leiderschap focussen we op persoonlijk leiderschap, effectiviteit, operationeel leiding geven en teamontwikkeling. De drie opleidingen sluiten dus ook nauw aan op elkaar.”

Alle maatopleidingen worden gekenmerkt door twee belangrijke eigenschappen: interactie en reflectie tussen en met de deelnemers. “Zo bouwen we tijdens de opleiding samen aan het resultaat. Dankzij de interactie leren de deelnemers ook veel van elkaar. Ik tast bijvoorbeeld ook af waar iemands comfortzone stopt en bekijk waar we die nog wat kunnen stretchen. Vaak laat ik de deelnemers iets doen wat ze zelf heel gek vinden waardoor ze uit die comfortzone treden en er een open sfeer ontstaat. De ene keer is dat door hen een presentatie te laten geven over een onderwerp dat ze niet gewend zijn, de andere keer vraag ik of ze hun bedrijf voorstellen vanuit iets heel futuristisch. U zou het eigenlijk eens moeten meemaken, het is erg verruimend en het geeft u totaal nieuwe inzichten.”

Dat die aanpak werkt, bevestigen de evaluaties. De maatopleidingen krijgen veel lovende reacties omwille van het goede tempo, de ruimte voor vragen en de dosis humor die erin ver werkt zit. “Ik vind het zelf bijvoorbeeld ook belangrijk dat de deelnemers op het einde van de opleiding het gevoel hebben dat ze hun tijd nuttig besteed hebben.”

Volgens José wordt het belang van goede opleidingen vaak nog onderschat. “Bij deze dus een warme oproep aan bedrijfsleiders om toch voldoende aandacht te besteden aan een degelijk opleidingsbeleid waarbij u kiest voor hoogkwalitatieve opleidingen. Al moet u wel beseffen dat de ideale opleiding niet bestaat en een opleiding maar een deeltje uitmaakt van het geheel. U moet dus de wil hebben om achteraf ook effectief iets te doen met de opgedane kennis en inzichten. Dat is ook één van de redenen waarom we met de SYNTRA Business zo hard focussen op groepsopdrachten, interactie en praktijkgerichte oefeningen. Een ander groot pluspunt van SYNTRA Business is de competitieve prijs, die geen excuus mag zijn om geen opleiding te volgen.”