CONSTRUCTIEVE CONFLICTEN

Sociale bemiddeling wordt nog te vaak geassocieerd met vakbonden en stakingen, terwijl het véél ruimer gaat. Denk maar aan zaken als assertieve communicatie, motiverend leiderschap vanuit een bemiddelingsgerichte visie en diversiteit. Als erkend bemiddelaar gelooft Reinhilde Christis dat conflicten voor groei en ontwikkeling kunnen zorgen, op voorwaarde dat je voor een win-winsituatie gaat. “Veel conflicten komen voort uit non-communicatie. Communicatie is in de eerste plaats luisteren, je medewerkers en collega’s de kans geven om mee te denken en hun mening te geven. Meermaals heb ik leidinggevenden de tip gegeven om hun medewerkers écht te leren kennen. In grote bedrijven is dat niet altijd evident, maar het is belangrijk om geen afstandsrelatie te hebben met je medewerkers. Toon interesse, geef hen eens een schouderklopje, doe niet altijd alles voor maar laat hen ook zelf oplossingen aanreiken, … Kortom: zorg voor verbinding en wakker hun motivatie aan.”

Lui, dom en lief

Regelmatig kloppen bedrijven bij SYNTRA Business aan met de vraag om iets uit te werken rond situationeel leiderschap. Reinhilde: “In het eerste verkennende gesprek blijkt dan vaak al dat diversiteit en onderlinge communicatie de oorzaak zijn en dat het probleem verder reikt dan situationeel leiderschap. Het moeilijke is dat er nooit een kanten- klare oplossing is voor dergelijke conflicten. Het gaat niet over een machine die niet werkt en die hersteld moet worden. Nee, het gaat over relaties tussen mensen. En elke mens is anders, net als de context.”

Als bemiddelaar legt Reinhilde de kracht bij de medewerkers zelf om tot een oplossing te komen. “Ik zeg wel al eens grappend dat een bemiddelaar lui, dom en lief is. Ik vertrek wel altijd vanuit een theoretisch kader, maar werk vooral praktijkgericht, empathisch en met heel veel beeldspraak. Je zult me dus niet snel vooraan de klas zien staan. Nee, bij mij lopen de deelnemers rond en is er veel ruimte voor eigen inbreng. Het gaat tenslotte niet over mijn kennis, maar over de deelnemers en de inzichten die zij willen krijgen. Dat zijn zaken die ik niet kan voorkauwen, maar waarvoor je zelf de handen uit de mouwen moet steken. Weliswaar zorg ik voor de juiste omkadering en tools, en speel ik op het moment zelf in op wat er gezegd - of net niet gezegd - wordt. Je kan een persoon niet veranderen, maar wel zijn kennis bijschaven en hem meer zelfinzicht geven waardoor hij automatisch een andere houding zal aannemen.”

Intervisie

Alvorens SYNTRA Business een training of coaching rond bemiddeling op maat uitwerkt, doorloopt het samen met Reinhilde jouw bedrijf. “Het is belangrijk om te zien hoe er gewerkt wordt in een bedrijf, wat de grote lijnen van een productieproces zijn, … Anders blijft de training inhoudelijk te veel aan de oppervlakte en haal je nooit het maximale rendement eruit.” Reinhilde merkt ook op dat intervisie een belangrijke factor is. “Medewerkers zijn het vaak niet gewoon om van elkaar te leren, terwijl dat net zo’n sterke leerschool is. Verder ben ik voorstander om in mijn trainingen en coachingsessies zowel één-op-ééngesprekken als teamgesprekken en eventueel ook managementgesprekken te voeren. Met als ultieme doel dat mijn manier van omgaan met conflicten meer bekend wordt in de bedrijfswereld. Want ook in kleinere bedrijven en in familiebedrijven is dat een absolute meerwaarde. Nu zijn er nog teveel stille, interne conflicten met burn-out of ontslag tot gevolg. Bij deze dus een warme omroep om even te verlangzamen en rond de tafel te zitten, om dan vervolgens een versnelling hoger te kunnen schakelen als bedrijf. Een bedrijf hoeft zeker niet conflictvrij te zijn. Beschouw tegenstellingen zelfs als een meerwaarde, als iets met groeipotentieel. Weliswaar op voorwaarde dat constructieve communicatie van boven naar onder gaat, en van onder naar boven.”

CREATIEVE GENERALIST

Na haar bachelor bedrijfscommunicatie behaald te hebben, stapte Reinhilde Christis mee in het familiebedrijfvan haar ouders.Enkele jaren later besloot ze om het roer om te gooien en behaalde ze haar bachelor orthopedagogie.Vandaag mag Reinhilde zichzelf erkend bemiddelaar noemen. Enerzijds is ze expert in familiale bemiddeling; anderzijds insociale bemiddeling met specialisatie in bemiddeling in familiebedrijven.Daarnaast is deze bezige bij actief als coach, schrijft ze cursussen, geeft ze trainingen en is ze volop bezig met het schrijven van haar eerste bemiddelingsboek. Het bijzondere aan Reinhilde is haar eigenzinnige mix van theoretische handvaten, haar eigen werkervaringen en opgedane kennis in de loop der jaren. Die combineert ze met de meest uiteenlopende anekdotes en sterke visualisaties. Dat leidt altijd weer tot ontzettend boeiende coachingssessies en workshops met veel resultaat.