Coachend leidinggeven

Een goede leidinggevende durft zichzelf in vraag te stellen, ontwikkelt zich continu, focust op resultaat en neemt tegelijk een coachende rol op zich. SYNTRA Business speelt met zijn maatopleidingen rond coachen en leidinggeven op al die aspecten in. En meer: want met zijn persoonlijke aanpak zorgt SYNTRA Business ook voor een duurzame verankering van de opgedane kennis en inzichten.

De stemmen die op- roepen om sterker in te zetten op het coachen van mensen in leidinggevende functies worden steeds luider. “Een vrij logische evolutie”, stelt opleidingsadviseur Liselot Van de Craen, “want of je nu een kleine kmo bent of net een heel groot bedrijf: business coaching werpt altijd zijn vruchten af. En de tijd dat een goede leidinggevende een eerder autoritaire stijl hanteerde, is ook al lang voorbij.”

Liselot werkt ondertussen al vier jaar bij SYNTRA Business als opleidingsadviseur en is het centrale aanspreekpunt voor bedrijven die inzetten op competentieversterking. “Dat gaat veel ruimer dan opleidingen. Daarom dat we ook zoveel tijd investeren in het intakegesprek. Vaak klopt een bedrijf met een specifieke vraag bij SYNTRA Business aan. Dan is het aan ons om toch even naar het grotere plaatje te kijken en de behoeftes correct in te schatten. Misschien is er wel een achterliggend probleem dat best eerst aangepakt wordt. Of misschien is een maatopleiding niet de beste leermethodiek en is men meer gebaat bij een coachingstraject.”

Menselijk kapitaal

Volgens Carina Vignigni, trainer bij SYNTRA Business, is het bovendien essentieel om af te stappen van het theoretische kader rond leiderschap. “Business coaching en leidinggeven kan je niet uitschrijven in een allesomvattende syllabus. Nee, het is een manier van denken en handelen die je moet integreren in de cultuur van het bedrijf. Wellicht is dat het grootste verschil met een traditionele opleiding waar je in het beste geval 20% van de opgedane kennis onthoudt en effectief gebruikt. Met SYNTRA Business daarentegen luisteren we naar de vragen en noden van het bedrijf en werken we vervolgens een traject op maat uit, in de vorm van een opleiding of coaching.”

Daarbij wordt er onder meer gekeken naar hoe een leidinggevende zijn medewerkers kan stimuleren en verder ontwikkelen. “Als je daar op inzet, zullen je medewerkers niet alleen gelukkiger zijn en hun werk met eens zo veel passie doen. Ze zullen zich ook veel meer verbonden voelen met je bedrijf.”

Communicatie en assertiviteit

Naast het stimuleren van medewerkers, is communicatie ontzettend belangrijk. “Dat reikt heel ver: hoe communiceer je helder je doelstellingen aan het team, wanneer plan je best een overleg, voor welke onderwerpen is het interessant om samen te zitten met je team, op welke frequentie steken jullie de koppen bijeen, ...? Of hoe breng je een slechtnieuwsgesprek, hoe ga je om met ontevreden medewerkers, hoe geef je opbouwende feedback, …? Het zijn allemaal zaken die een wezenlijk onderdeel vormen van coachen en leidinggeven.”

Een ander belangrijk punt is accountability. Carina: “Als leidinggevende heb je niet alleen een aantal rechten, maar ook plichten. Hoe ga je daar mee om? Wat valt er allemaal onder je verantwoordelijkheden? Hoe vertaal je de besluiten van het executive level naar je team? En hoe breng je een boodschap waar je zelf niet honderd procent achterstaat?”

Een derde belangrijk punt waar veel leidinggevenden de bal misslaan, is assertiviteit. “Draai niet rond de pot, maar breng de boodschap zoals die is. Of als je feedback moet geven, zwak jezelf dan niet af. Vooral dat laatste is een steeds terugkerende valkuil. Begrijpelijk, want de lijn tussen assertief durven zijn en té assertief zijn is heel dun”, beaamt Carina.

Subsidies

“Aangezien er zoveel verschillende aspecten komen kijken bij coachen en leidinggeven, is het des te interessanter om voor een maatopleiding of coaching te kiezen”, vult Liselot aan. “Want zo kan je duidelijke en persoonlijke doelen vastleggen. Doelen die ook perfect passen in de strategie van je bedrijf. En zo haal je het maximale uit jezelf én je team. Tegelijk kost een maatopleiding minder dan wanneer je voor elk aspect apart een opleiding zou volgen. Bovendien gaan we met SYNTRA Business actief op zoek naar financiële middelen om jouw opleidings- of coachingstraject te subsidiëren. Veel bedrijven bevestigen ons dan ook dat onze maatopleidingen veel voordeliger zijn dan de traditionele opleidingen. Of met andere woorden: je steekt meer op voor minder geld.”