Arbeidsvreugde

Steeds meer wordt er geopperd dat we op de vooravond van een opleidingsrevolutie staan met tevreden en betrokken medewerkers als ultieme streefdoel. Want die bepalen immers hoe succesvol een bedrijf is. Een feit dat ook vele Limburgse bedrijven niet ontgaan is. Zij bundelden hun krachten met SYNTRA Business en zetten het netwerk ‘Iedereen leert! Limburg’ op poten.

Een van de deelnemende bedrijven is Vandersanden Group, een familiebedrijf dat naast keramische straatklinkers, isolatiepanelen met steenstrips en andere geveltoepassingen ook handvormgevelstenen produceert en verkoopt. HR-manager Roel Verlaak laat zijn licht schijnen op het opleidingsbeleid dat ze bij Vandersanden Group hanteren en licht toe waarom hij zo een fan is van ‘Iedereen leert! Limburg’. “Ons bedrijf telt 350 enthousiaste medewerkers, verdeeld over twee productieplants in België, twee in Nederland en een verkoopkantoor in Frankrijk. Op welke locatie iemand ook werkt en welke functie die persoon ook uitoefent, wij geloven in de kracht van tevreden en betrokken medewerkers. Meer nog, volgens ons is ‘delight’ zo belangrijk, dat we het opnamen in onze strategische doelstellingen voor 2020. Want ‘delighte’ medewerkers bepalen hoe duurzaam en succesvol een bedrijf is. Met duurzaam bedoelen we enerzijds dat medewerkers langer aan de slag blijven bij ons, anderzijds dat ze met veel plezier bij ons werken. En dat is enkel mogelijk door voldoende kwalitatieve opleidingen te voorzien. Vandaar dat we persoonlijke ontwikkeling en kennisontwikkeling als kritische succesfactoren voor onze strategie aanduidden.” In se een vrij logische gedachtegang: u doet best wat u graag doet en als u de kans krijgt om u nog verder te bekwamen in wat u graag doet, dan kunt u uw talenten nadien beter inzetten. Tegelijkertijd kunt u zichzelf ontplooien zodat u breder inzetbaar bent. “Tot 2015 was ons opleidingsaanbod gekoppeld aan de huidige functie van elke medewerker, wat een groot verschil is met het lerend netwerk ‘Iedereen leert! Limburg’. Steeds meer wordt er geopperd dat we op de vooravond van een opleidingsrevolutie staan met tevreden en betrokken medewerkers als ultieme streefdoel. Want die bepalen immers hoe succesvol een bedrijf is. Een feit dat ook vele Limburgse bedrijven niet ontgaan is. Zij bundelden hun krachten met SYNTRA Business en zetten het netwerk ‘Iedereen leert! Limburg’ op poten. 15 “Hoewel verschillende opleidingen uit het netwerk geen rechtstreeks verband houden met de huidige functie van een medewerker, zijn wij er toch van overtuigd dat het zowel het bedrijf als de medewerkers ten goede komt. Zo zijn er binnen onze groep verschillende medewerkers die zich inschreven voor de opleiding ‘fietsen herstellen’. Voor geen enkele functie binnen ons bedrijf moet men een fiets kunnen herstellen, maar we kunnen sportiviteit alleen maar aanmoedigen, want een fit lichaam en een fitte geest hebben ongetwijfeld een positieve invloed. Daarnaast biedt een bredere kennis meer mogelijkheden voor horizontale verschuivingen binnen het bedrijf en kunnen we bij ziektes makkelijker intern een oplossing vinden. Al is dat zeker niet onze grootste drijfveer om opleidingen te stimuleren. Alleen al het enthousiasme dat iemand meebrengt naar ons bedrijf dankzij een opleiding die hij volgt, is de inspanning waard.” “Onze medewerkers zijn zelf trouwens ook heel positief over ‘Iedereen leert! Limburg’. Het steekt dan ook goed in elkaar: elke medewerker kiest zelf of en welke opleiding(en) hij volgt, wij betalen het cursusgeld en de medewerker volgt dan de opleiding in zijn vrije tijd. SYNTRA Business is van zijn kant ook heel flexibel en houdt bij het uitzetten van een opleiding zelfs rekening met het gegeven dat wij en andere bedrijven in een postensysteem werken. Daarenboven neemt het organisatorische gedeelte voor zijn rekening, maakt het opleidingsfiches met alle praktische info, ontwerpt het aankondigingsaffiches voor ons en verzamelt het alle inschrijvingen."