Arbeidsmarkt 4.0: is de kandidaat écht baas?

Talent aan zet

“Het klopt volledig dat kandidaten het voor het zeggen hebben op de Arbeidsmarkt 4.0”, aldus Geert Motmans van Motmans & Partners. “Het talent is aan zet. De kandidaat bepaalt de koers vandaag. Daardoor vinden bedrijven niet meer de juiste mensen en dat is een rem op de groei op de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn er een aantal zichtbare knelpuntprofielen zoals projectleiders in de bouw, senior accountants in accountantkantoren, calculatoren ... Maar goed: uiteindelijk wordt alles een knelpunt.”

“Vroeger kon je als personeelsdirecteur kiezen tussen vijf goede kandidaten. Vandaag is het omgekeerd. Een goede kandidaat kan kiezen tussen vijf werknemers. En hij of zij bepaalt waar hij of zij begint te werken.”

Niet-kopieerbare kandidaten

“Waar vroeger strategie of een goede fabriek belangrijk was, merken we nu dat zulke zaken allemaal kopieerbaar zijn. Kijk naar grootwarenhuis Aldi: zij hanteren een lageprijsstrategie, maar concurrent Lidl doet dat ook. Onze stelling is dus: een duurzaam concurrentieel vermogen bouw je op door goede mensen, want die zijn niet kopieerbaar”, aldus Geert. Maar hoe zorg je ervoor dat deze werknemers aan je bedrijf gebonden blijven? “Er zijn twee zaken die je moet doen. Eén: goede mensen vinden, verankeren en vertroetelen. Zorgen dat ze blijven. En twee: je moet beseffen dat kandidaten van vandaag een heel ander gedrag vertonen dan kandidaten van 10 jaar geleden.”

Adieu autoritaire baas!

“Financiële middelen zijn belangrijk”, aldus Geert. “Als bedrijf moet je vandaag creatiever meedenken met het individu en je dus niet zomaar schuilen achter looncategorieën. Akkoord: jongeren willen én een mooi huis, én een mooie auto, én op vakantie gaan. Maar toch is geld niet het enige dat motiveert. Het demotiveert vooral als je loon niet marktconform is.”

Wat werknemers dan wel dedicated houdt? “Goed leiderschap staat op één. Mensen willen een baas die bepaalde waarden en normen respecteert. Wat hij predikt, moet hij ook zelf naleven. Een leider moet bovendien coachend en pragmatisch zijn. Een no nonsense ingesteldheid hebben. En zich ook kwetsbaar durven opstellen.” Slecht leiderschap is volgens Geert zelfs de belangrijkste reden waarom werknemers vertrekken.

“De autoritaire baas van vroeger is vollédig passé!” gaat Geert verder. “De klassieke beroepen die vroeger veel erkenning hadden in de maatschappij – denk aan geneesheren, notarissen en advocaten – kunnen vandaag moeilijker mensen houden. Reden? Dat autoritaire aureool is daar wel nog aanwezig en jongeren pikken dat niet meer. Een patron die zegt dat zijn werknemers blij mogen zijn dat ze bij hem werken, zal vroeg of laat de boot serieus missen.”

Opleidingen, het nieuwe recruteren

“Opleidingen spelen een héél grote rol in dit verhaal, ze zijn het nieuwe recruteren. Jongeren willen bijleren en competenties ontwikkelen. De babyboomers waren het bijvoorbeeld niet gewend om feedback te krijgen of te geven – ze deden het slechts eenmaal per jaar -, maar jongeren willen vandaag permanente feedback. En als jongeren niet meer kunnen bijleren, zijn ze weg. Ze hoeven bovendien geen verticale groei in de hiërarchie, maar ervaring. Hun inspraak geven: dat is ook een vorm van opleiding. Vroeger moest je bij wijze van spreken je schoonmoeder vermoorden vooraleer je ontslagen werd of zelf ontslag nam, nu zijn de doorlooptijden van jongeren veel korter geworden.”

Freelancers in een modern jasje

“We verwachten dat het nog volatieler zal worden. De maatschappij evolueert naar medewerkers die veel autonomer zullen werken en alleen nog doen waar ze goed in zijn én wat ze graag doen. Op het moment dat ze het willen doen. Er wordt stilaan naar een gig-economie gegaan. Korte taken, korte opdrachten. Die desnoods per opbod online verkocht worden. Het is een beetje zoals freelancers werken, maar dan in een moderner jasje.”

Wil jij erbij zijn tijdens de gratis ontbijtsessie van Geert Motmans op 25 november in T2-campus in Genk?