In een ERP-systeem geïntegreerd kwaliteitsmanagement

Enkele casestudies uit de voedingsindustrie

Johan Vandercappellen was gastspreker op het event 'Kennis, kwaliteit & productie, ERP - de ideale food-mix!?'

De meeste ERP-systemen van voedingsbedrijven zijn alleen gericht op de administratieve registratie van de operationele bedrijfsprocessen aangevuld met de financiële en logistieke afhandeling hiervan. Vaak is het onmogelijk om aspecten van kwaliteitsborging in de software te integreren. Voor veel bedrijven blijft de borging van kwaliteit, zelfs na de implementatie van hun ERP-pakket, nog een papieren proces met tal van manuele registraties.

Deze traditionele manier van werken levert grote problemen op. Denk aan een grote kans op fouten, dubbele of ontbrekende registraties, normoverschrijdingen zonder dat er bijsturing is geweest, afwijkingen tussen wat er op de werkvloer gebeurt en hoe het in de documentatie wordt beschreven. De kwaliteitsdienst concentreert zich op het registreren van gegevens, maar slaagt er niet in die om te zetten tot bruikbare managementinformatie of echte verbeteracties.

Quasydoc (Quality System Documentation) is een laagdrempelige web-gebaseerde oplossing op maat van voedingsbedrijven die als missie heeft om op een betaalbare manier de kwaliteitsaspecten te integreren in de operationele registraties en zo naadloos aansluit bij de belangrijkste eisen van de meeste certificeerbare voedselveiligheidsstandaarden (BRC, IFS, ISO22000, ACS, …)

Aan de hand van een aantal concrete cases in de voedingsindustrie wordt toegelicht hoe kwaliteitsmanagement in de operationele processen van een ERP-pakket geïntegreerd wordt.

Meer info: Quasydoc
Meer info: Johan Vandercappellen