Best Practices voor productieplanning en –aansturing over sectoren heen

Mark Van Pee was een gastspreker op het event 'Kennis, kwaliteit & productie, ERP - de ideale food-mix!?'

De ene sector is de andere niet: waar we in de ene alle hens aan dek moeten zetten om doorlooptijden te verkorten, levert de andere nog dezelfde dag. Dat laatste betekent niet dat dit zonder moeite gaat: plannen en uitvoeren van de productie blijft een uitdaging. We schetsen een beeld van de best-practices op gebied van planning en aansturing op de werkvloer. Vanuit de Sirris ervaring in verschillende sectoren bekijken we welke methoden het meest bijdragen aan de werking en wat de troeven en tekortkomingen zijn van de softwaretools op de markt.

Meer info: Mark Van Pee
Meer info: Sirris