In vliegende vaart

Baggerbedrijf DEME volgt opleiding drone pilot

Inspecties op hoogte, monitoring van gewassen, de opvolging van bouwprojecten, het opmeten en uittekenen van bestaande gebouwen in 3D,… Het zijn maar enkele voorbeelden van toepassingen waarvoor u dronetechnologie kunt gebruiken. Dat drones fors in de lift zitten, hoeft niet te verbazen. In de meest uiteenlopende sectoren zorgen ze voor een hogere efficiëntie, dragen ze bij aan de veiligheid van medewerkers en brengen ze een lagere kost van specifieke operaties met zich mee. En volgens specialisten is dat nog maar het topje van de ijsberg!

Wist u dat de allereerste gebrevetteerde Belgische dronepiloot klasse 1 in onze Drone Academy werd opgeleid? De mevrouw in kwestie gebruikt nu drones voor de inspectie van elektrische installaties bij zonnepanelen en windmolens en voor precieze oppervlakte en volumeberekeningen of schade-inspecties in de bouwsector. Voordien deed ze dat met een hoge ladder, kraan of zelfs met een helikopter. Allemaal zaken die naast veiligheidsrisico’s ook hoge kosten met zich meebrachten.” Zo start Ludo Guisson, Business Developer Drone-opleiding bij SYNTRA Business, zijn verhaal over drones en hoe ze het ondernemerslandschap de komende jaren sterk zullen beïnvloeden.

De drone-industrie staat nog in haar kinderschoenen, maar volgens Ludo is de kans reëel dat het zelfs geen 10 jaar meer duurt voordat er een volledige luchtlaag gereserveerd is voor drones. Een mening die Peter Dedrij van DronePort deelt: “Drones zullen inderdaad een steeds prominentere rol innemen in onze maatschappij. Enerzijds omdat nieuwe technologieën exponentieel toenemen. Denk maar aan de miniaturisering van sensoren, het performanter worden van batterij- en communicatiesystemen en de opkomst van ‘the Internet of Things’. Anderzijds zien we een evolutie in het aanbod en gebruik van data die dankzij drones beschikbaar worden.”

Geen ‘toys for boys’

Een ander belangrijk element in het hele droneverhaal is het type drone. “Ingeval de vlucht een laag risico inhoudt, vallen toestellen die tussen de 1 en de 5 kilogram wegen onder klasse 2 en mogen maximum 45 meter hoog vliegen. Wie met zo’n drone wil vliegen, moet minstens 16 jaar oud zijn, verplicht een theoretische opleiding volgen én een praktisch examen afleggen. Verder moet de drone verzekerd en geregistreerd zijn”, licht Ludo Guisson toe. “Ingeval de vlucht een matig tot hoog risico inhoudt, vallen toestellen die tussen de 1 en de 150 kilogram wegen onder klasse 1 en mogen in België maximum 90 meter hoog vliegen. Voor dergelijke vluchten moet je minstens 18 jaar oud zijn, verplicht een theoretische en praktische opleiding volgen en zowel een theoretisch als praktisch examen af te leggen. Men dient ook een medische luchtvaartkeuring LAPL te ondergaan. Om u een idee te geven: de meeste drones voor commerciële toepassingen wegen 25 à 30 kilogram. Drones van 150 kilogram worden vooral ingezet voor militaire toepassingen. Wat velen ook niet weten, is dat drones vliegen op lipo-batterijen. Die batterijen zitten zelfs in de meeste zogenaamde ‘speelgoeddrones’ en zijn zelfontbrandbaar. Voordat u ze stockeert, moet u die eerst ontladen tot 60% en ze bewaren in een luchtdichte koffer, bij voorkeur in een speciale lipo-zak in een brandvrije kast. Om maar aan te tonen dat drones geen ‘toys for boys’ zijn.”

Commercieel

Peter Dedrij wijst erop dat hij bij DronePort duidelijk een verschuiving in toepassing ziet. “Waar men 2 jaar geleden drones vooral aanwendde voor allerlei onderzoek, zien we vandaag dat steeds meer bedrijven om commerciële redenen drones inzetten.” Een evolutie die ook Ludo Guisson bij zijn cursisten ziet. “De mogelijkheden worden dan ook alleen maar groter. Denk aan fruittelers die met een spectrumcamera over hun velden vliegen om data zoals bacteriehaarden en groei te verzamelen, aannemers die op de werf drones gebruiken om materiaal aan te voeren, architecten die 3D-software aan hun drone koppelen zodat de drone accuraat - tot op 3 centimeter nauwkeurig - een bestaand gebouw kan opmeten en onmiddellijk naar 3D kan vertalen, … Een student van UGent is momenteel ook bezig met het bouwen van een drone- ambulance, waarbij u via een 360°-camera de patiënt ziet en via een speaker aanwijzingen kan geven. Drones openen een totaal nieuwe wereld aan mogelijkheden!”

DEME

Ook de Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME trekt de kaart van drones. “Bij grote grondwerken of strandsuppletie moeten onze landmeters tussen graafmachines, bulldozers en dumpertrucks lopen om de voortgang van de werken te controleren. Met drones kunnen we echter op een véél veiligere manier sneller data verzamelen”, vertelt Lorentz Lievens, Departement Manager bij DEME. Samen met zijn collega Michaël Declerck, Survey department, volgt hij een drone-opleiding bij SYNTRA Business. “Bij het oplijsten van alle drone-opleidingen kwamen we tot de vaststelling dat SYNTRA Business één van de weinigen is die een opleiding op maat in én overdag aanbiedt. Toch wel belangrijk, omdat onze medewerkers dan hun vrije avond of weekend niet moeten opofferen. Verder was de kwaliteit van het diploma een doorslaggevende factor. We werken internationaal, dus we wilden een opleiding waarbij we de kennis zo breed mogelijk kunnen inzetten. Per jaar verwachten we toch wel een honderdtal drone-vluchten uit te voeren.”

Dronecluster

Vlaanderen Vliegen met drones vraagt niet alleen om kennis over de algemene luchtvaartregelgeving, maar ook specifieke kennis over de navigatie, meteo, veiligheidsprocedures, wet op de privacy en technologie van de drone. “In de luchtvaart draait alles rond veiligheid. U moet weten waarmee u bezig bent, de wetgeving respecteren, uw drone zo goed kennen dat de basishandelingen een automatisme zijn, beseffen dat er altijd wel iets fout kan gaan en zorgen dat u in dat geval onmiddellijk gepast kan reageren, ... Een flinke brok kennis en vaardigheden die wij bij SYNTRA Business bundelen in een theoretisch gedeelte van in totaal 32 uur en een praktijkgedeelte van 28 uur. Voor het praktijkgedeelte wijken we uit naar DronePort, dat met zijn uitgebreid testgebied, landingsbaan en goedgekeurd luchtruim de perfecte locatie is”, aldus Ludo Guisson. “Bovendien zitten we maandelijks samen met Euka, de erkende en neutrale dronecluster voor Vlaanderen, zodat we ad hoc bijblijven met alle nieuwe technologieën, inzichten en frisse ideeën. Ik ben ervan overtuigd dat nog veel bedrijven hoge ogen gaan gooien met alle mogelijkheden die de dronetechnologie met zich meebrengt. Op dit moment is het vooral een kwestie van kansen zien én grijpen.”